Op 18 maart jongstleden presenteerde FIAN International aan DEG het voorlopige rapport van 2011 van de International Mission over de mensenrechtenschendingen in Bajo Aguán. Op 25 maart van dit jaar dienden zij ditzelfde verslag in bij de Rapporteur van Honduras en de Inter-American Commission on Human Rights. In dit rapport vraagt FIAN aan DEG om hun contract met Dinant te herzien en om de financiële samenwerking met het bedrijf op te schorten. Dit verzoek wordt gedaan naar aanleiding van de documentatie van ernstige mensenrechtenschendingen die zijn begaan door Dinant. Er is ook bewijs gevonden dat private veiligheidsdiensten die zijn ingehuurd door Dinant en andere bedrijven geleid door Miguel Facussé mensenrechtenschendingen hebben begaan en in het bijzonder betrokken waren bij de moorden op boeren in Bajo Aguán. FIAN prijst het besluit van DEG, aangezien zij de aanbevelingen van de International Mission opvolgen waarin staat dat ”het bilateraal samenwerkingsverband en de multilaterale banken al hun financiële samenwerkingsovereenkomsten met de openbare veiligheidsdiensten en met de particuliere ondernemingen die betrokken zouden zijn bij het geweld, de pesterijen en schendingen van de mensenrechten in de regio, moeten herzien." Martin Wolpold-Bosien, FIAN-coördinator voor Midden-Amerika, is van mening dat DEG’s besluit een zeer belangrijke stap in de goede richting is. "FIAN juicht deze beslissing toe omdat het toekomstige mensenrechtenschendingen van boerengemeenschappen in Bajo Aguán kan voorkomen door duidelijk te maken aan betrokken partijen dat dergelijk gedrag financiële gevolgen zal hebben. "Dit besluitversterkt ook soortgelijke oproepen aan andere gezamenlijke instanties die nog steeds bedrijven financieren die zijn aangeklaagd voor schendingen van de mensenrechten zoals de International Finance Cooperation van de Wereldbank, de Inter-American Development Bank en de Britse regering met betrekking tot het kader voor het Clean Development Mechanism.” De International Mission, die onderzoek heeft uitgevoerd van 25 februari tot 3 maart was een gezamenlijke inspanning van Aprodev, CIFCA, FIAN International, FIDH, Rel-UITA en La Via Campesina, met steun van de nationale mensenrechtenorganisaties COFADEH, CDM, CIPRODEH, de Commissie voor Waarheid en FIAN Honduras.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer