Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt bij bedrijven in de elektronicasector nog geen deel uit van hun core business. De nieuwe Engelstalige publicatie Reset. Corporate social responsibility in the global electronics supply chain geeft een ambitieuze visie op MVO. Uitgangspunten die volgens het Nederlandse MVO Platform en GoodElectronics essentieel zijn voor de implementatie van een effectief en geloofwaardig MVO-beleid zijn o.a. ketenverantwoordelijkheid, betrokkenheid van stakeholders, transparantie en openbare verslaglegging.

In Reset wordt een beeld geschetst van de negatieve impact van de elektronicasector op lokale gemeenschappen, werknemers en het milieu wereldwijd. Reset verschaft inzicht in de ernstige problemen in de verschillende fasen van de toeleveringsketen: bij het delven van grondstoffen die in elektronicaproducten worden gebruikt, tijdens het productieproces, en bij de verwerking van het afval van afgedankte apparaten. Voorbeelden van problemen zijn de winning van grondstoffen in conflictgebieden, discriminatie van vrouwen, toenemende baanonzekerheid, gezondheidsrisico’s voor werknemers en lokale gemeenschappen, wijdverspreide dumping van afval in ontwikkelingslanden, en kinderarbeid in de afvalverwerking.

Internationaal coördinator van GoodElectronics, Pauline Overeem: "Een van de grootste problemen in met name de productiefase is dat bedrijven de vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandeling niet respecteren, waardoor werknemers niet de mogelijkheid hebben om de slechte werkomstandigheden, zoals lange werkdagen, gedwongen overwerk, lage lonen en allerlei discriminerende praktijken, aan te pakken."

Het gebrek aan effectieve regelgeving en ontoereikende MVO-initiatieven zoals gebrekkige gedragscodes, zijn van grote invloed op werknemersrechten, gezondheid en veiligheid, milieunormen en sociale bescherming van werknemers. De analyse gaat vergezeld van voorbeelden van vooruitstrevende initiatieven en aanbevolen stappen die relevant zijn voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Deze stappen bestaan onder meer uit het investeren in klachtenprocedures, goede arbeidsverhoudingen, opleiding van werknemers en samenwerking tussen kopers en leveranciers.

Reset is een bewerking van het MVO Referentiekader dat in 2007 door het Nederlandse MVO Platform is uitgebracht en de ‘Common Demands’ van het GoodElectronics netwerk. Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden dat zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. GoodElectronics is een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties dat zich sterk maakt voor duurzaamheid en mensenrechten in de elektronicasector.

U kunt Reset downloaden als pdf-bestand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline Overeem, internationaal coördinator van GoodElectronics, op p.overeem@goodelectronics.org of via +31 (0)20 6391291 of +31 (0)6 41344385.

Voor papieren versies van het rapport (tegen kostprijs) kunt u contact opnemen met het Nederlandse MVO Platform op info@mvoplatform.nl.

Het in 2007 door het Nederlandse MVO Platform gepubliceerde MVO Referentiekader kunt u hier downloaden.

De Common Demands van GoodElectronics – eisen waaraan de elektronicasector moet voldoen – kunt u hier downloaden.

Het Nederlandse MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden die zich gezamenlijk inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 

Het doel van het MVO Platform is het stimuleren, faciliteren en coördineren van de verschillende organisaties opdat hun inspanningen elkaar versterken. Bij de activiteiten van het MVO Platform ligt de nadruk op de MVO-problematiek in ontwikkelingslanden.

GoodElectronics is een internationaal netwerk waarin NGO’s, vakbonden, arbeidsrechtengroepen, milieuorganisaties, wetenschappers, onderzoekers, activisten en anderen zich hebben verenigd, met als gemeenschappelijk doel een bijdrage te leveren aan duurzaamheid en mensenrechten in de elektronicasector.

 

 

 

somo

SOMO

SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, …
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO)
KNSM-laan 17

1019 LA, Amsterdam

Nederland
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer