Van augustus tot en met september worden op verschillende plaatsen in Nederland oogstdankvieringen gehouden. Feesten die van oudsher georganiseerd werden op het platteland om het binnenhalen van de oogst te vieren. Vroeger noemde men de viering het oogstdankfeest. Dit is gewijzigd omdat de oogst niet altijd een feest was. Boeren en boerinnen in Niger kunnen hierover mee praten: de oogsten zijn hier veelal laag, doordat de condities voor landbouw erg moeilijk zijn, er valt weinig regen (300-600 mm per jaar, in Nederland is dit gemiddeld 800 mm) en de bodem is erg arm. De meeste boeren en boerinnen kunnen net voldoende voedsel voor hun eigen gezin verbouwen. Met kunstmest en speciaal zaaizaad zijn de opbrengsten wel wat beter maar in veel dorpen is dit nog niet beschikbaar. Irrigatie is alleen in het westen, langs de rivier de Niger, mogelijk en in sommige oases. Het grootste deel van Niger is echter afhankelijk van regen. Wanneer de oogst tegenvalt door te weinig regen is er vrijwel meteen een tekort aan voedsel. Dit gebeurt gemiddeld eens in de vier jaar.

Om de voedselzekerheid te verbeteren, richt landbouworganisatie CSA-OCP graanbanken op. Dit zijn voorraadschuren voor graan, die beheerd worden door een groep boeren en boerinnen in de vorm van een coöperatie. De graanbank koopt een voorraad in en verkoopt dat aan plattelandsbewoners als er schaarste is en de prijzen op de markt erg hoog zijn. De bank verkoopt het graan tegen een lagere prijs dan de marktprijs aan de bewoners. Zo hebben de mensen in het dorp voedsel tegen een redelijke prijs. In tijden van crisis kunnen dorpen met een graanbank deze veel beter doorstaan dan dorpen zonder.

Agriterra maakt de volledige opbrengst uit de oogstdankviering van LTO Bronckhorst e.o. over aan CSA-OCP, zodat de organisatie nieuwe graanbanken kan bouwen, personeel kan trainen om de voorraden te beheren of meer voorraad kan inkopen.

De oogstdankviering op zaterdag 20 augustus is gratis en voor iedereen toegankelijk. De viering vindt plaats bij de veldkapel langs de weg tussen Baak en Wichmond. Bij slecht weer is de dienst in de St. Martinuskerk in Baak. De viering begint om 19.30 uur.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer