Partnerbericht

Drie trends die de techniekbranche helpt verduurzamen

De techniekbranche wordt nog altijd als vervuilend gezien, ook al doet de industrie nog zo zijn best om van dit imago af te komen. In principe wordt het steeds beter en houdt de branche alsmaar meer rekening met het milieu. Zo worden er regelmatig nieuwe trends ontwikkeld die de techniekindustrie moeten verduurzamen. Op het moment zijn de volgende trends zeer populair, wat zeker te begrijpen is. Het verduurzamen van de techniekbranche is hiermee namelijk absoluut mogelijk!

Elektrische vrachtwagens

Nu persoonlijke elektrische voertuigen steeds meer marktaandeel veroveren, zouden commerciële vloten snel kunnen volgen. Maar om een efficiënte transitie te garanderen, hebben we een goed begrip nodig van de totale eigendomskosten. Tientallen jaren geleden was de wijdverbreide acceptatie van elektrische vrachtwagens – of “eTrucks” – onbetaalbaar. Maar vandaag de dag zouden de totale eigendomskosten binnenkort vergelijkbaar kunnen zijn met die van vrachtwagens op diesel, deels als gevolg van de steeds kostenconcurrerendere en beschikbare infrastructuur voor elektrische voertuigen. We voorspellen dat de invoering van batterij-elektrische bedrijfsvoertuigen (BECV’s), vooral in het lichte en middelzware segment, de verkoopmix van auto’s in sommige markten tegen 2030 zou kunnen overtreffen. En hoewel veel zware BECV’s gemiddeld moeten worden opgeladen, route blijkt uit onze analyse dat een laadstation om de 80 tot 100 kilometer op populaire routes voldoende is voor een vroege adoptiefase.

Kunststofrecycling

Jaarlijks wordt wereldwijd 260 miljoen ton plastic afval gegenereerd, maar slechts 16 procent wordt gerecycled. De kunststofindustrie heeft de mogelijkheid om af te stappen van een ‘nemen, maken en weggooien’-bedrijfsmodel en een circulair model in te voeren, dat tot doel heeft verspilling in alle sectoren te elimineren en tegelijkertijd economische, maatschappelijke en milieuvoordelen te creëren. Een veelbelovend circulair proces is pyrolyse, waarbij warmte en de afwezigheid van zuurstof worden gebruikt om plastic afval weer om te zetten in vloeibare grondstof. De voordelen zijn zowel economisch als milieuvriendelijk, met een op recycling gebaseerde winstpool die tegen het volgende decennium wordt geschat op 55 miljard dollar. Mogelijk wordt in de toekomst zelfs een anti slip industrieel traptrede gemaakt van het gerecyclede kunststof.

Koolstofafvang en -opslag

In plaats van ons alleen te concentreren op het volledig koolstofvrij maken van de belangrijkste industriële grondstoffen achter kunststoffen en cement, kunnen we ook overwegen om de koolstof die vrijkomt bij de productie van deze grondstoffen veilig af te vangen. Koolstofafvang en -opslag, waar producten van Nedelko mogelijk bij kunnen helpen, stelt de techniekbranche in staat koolstof bij de bron af te vangen, te comprimeren en naar een geschikte permanente opslaglocatie te verplaatsen. De technologie heeft niet alleen het potentieel om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, het kan ook meer geld opleveren als de CO2 winstgevend kan worden gebruikt om andere producten te maken. Verschillende industrieën zijn al bezig om opgevangen koolstofdioxide winstgevend te gebruiken, waaronder fabrikanten die opgevangen koolstof gebruiken om kunststoffen te maken, zoals polyurethaan. Opkomende technologieën, waaronder directe luchtopvang, waren voorheen te kostbaar om op grote schaal te implementeren, maar inmiddels is hun prijs gezakt en daardoor kunnen techniekbedrijven er beter gebruik van maken.

Dit artikel is tot stand gekomen door b2it.