Waarom meedoen?

Gedurende de trainingen wordt dieper ingegaan op het begrip draagvlak en worden methodieken aangereikt om te werken aan de vergroting van betrokkenheid bij internationale samenwerking. Gedurende het traject wordt bijvoorbeeld gewerkt aan manieren om uw doelgroep te bepalen en te bereiken, een doeltreffende campagne op te zetten of een effectieve lobby te voeren. Ook is er aandacht voor het meten van de resultaten van draagvlakactiviteiten en de communicatie over de effecten van het werk van uw organisatie. Bij dit alles is de toepassing van het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk een centraal uitgangspunt en wordt reflectie op de draagvlakbenadering van de eigen organisatie gestimuleerd. De Context MasterClass biedt daarnaast een uitgelezen gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.

 

Voor wie?

Professionals met relevante werkervaring op het gebied van draagvlakversterking voor internationale samenwerking (zoals beleids­mede­werkers, programmamedewerkers, communicatiemedewerkers of fondsenwervers). Van deelnemers wordt verwacht dat ze binnen hun eigen organisatie een zodanige positie innemen, dat ze in staat zijn om leerervaringen uit de MasterClass daadwerkelijk toe te passen binnen de eigen werkomgeving.

 

Waar en wanneer?

De training bestaat uit vier tweedaagse bijeenkomsten en een losse trainingsdag: 21 en 22 oktober 2008, 20 en 21 november 2008, 15 en 16 januari 2009, 5 en 6 maart 2009 en 23 april 2009. De bijeenkomsten vinden plaats in de Bergse Bossen in Driebergen, nabij Utrecht.

 

Kosten?

Voor deelname aan de Context MasterClass wordt een eigen bijdrage van € 600,- gevraagd.

 

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Heeft u interesse in deelname aan de Context MasterClass Draagvlakversterking 2008-2009, dan nodigen wij u uit om een brief of e-mail met uw motivatie voor deelname en uw CV te sturen naar Context, international cooperation (info@contextmasterclass.nl) t.a.v. Marieke Hart, onder vermelding van Aanmelding CMC. Graag ontvangen wij uw brief vóór 1 augustus aanstaande.

 

Onderdeel van de aanmeldingsprocedure is het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst over de Context MasterClass. U kunt een voorlichtingsbijeenkomst bijwonen op woensdagmiddag 9 juli aanstaande of op donderdagmiddag 4 september aanstaande (beide in Utrecht). U dient zich van te voren via e-mail op te geven voor een van de twee voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst wordt nadere informatie en uitleg gegeven over de Context MasterClass, waaronder een toelichting op het programma, de voorwaarden voor certificering en de overige eisen en verwachtingen die gesteld worden aan deelname. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid tot het stellen van al uw vragen.

 

De selectie van deelnemers wordt gemaakt op basis van de motivatiebrief en CV. Uiterlijk 12 september a.s. ontvangen sollicitanten bericht over of zij aan de Context MasterClass kunnen deelnemen.

 

Wie organiseert de Context MasterClass?

Context, international cooperation organiseert de MasterClass in coproductie met de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen verbindt een certificaat van deelname aan de MasterClass.

 

Waar vindt u meer info?

Voor meer informatie over de Context MasterClass Draagvlakversterking verwijzen we u graag naar onze website: www.contextmasterclass.nl. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch of per e-mail bereiken voor eventuele vragen of toelichting via 030-2737500 of info@contextmasterclass.nl

 

Wat zeggen oud-deelnemers?

'De CMC heeft mij veel meer inzicht gegeven in de besproken thema's en een leuk en inspirerend netwerk opgeleverd.' (Lidie Voorend, Alice O)

 

'Je deelt ervaringen, je netwerkt en je leert van elkaar.' (Michel Groenenstijn, Be More)

 

'Veel goede sprekers in korte tijd, je leert ontzettend veel.' (Folkert Rinkema, Frivista)

 

'De CMC betekende voor mij: inzicht, reflectie, respect, kansen en uitdagingen, nieuwe impulsen en energie.' (Erika Frey, Cordaid)

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer