Partnerbericht

Dr. Silvia W. de Groot Fonds 2013

Voorwaarden aanvragen Dr. Silvia W. de Groot Fonds 

De in 2009 overleden historica dr. Silvia W. de Groot, bij leven erelid van het KITLV te Leiden, heeft bij testament een legaat nagelaten aan het KITLV, bedoeld om studenten of jonge onderzoekers afkomstig uit het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst, financieel te ondersteunen bij de voorbereiding van een wetenschappelijke publicatie in de sfeer van de geschiedenis of cultuur van de Caraïben. Het kan bijvoorbeeld gaan om reis- en verblijfskosten ten behoeve van het onderzoek, vertaalkosten of publicatiesubsidie. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, te verdelen over één of enkele aanvragers. 

Aanvragen dienen te bestaan uit de volgende elementen: 
· Bij een aanvraag voor onderzoeksondersteuning: een omschrijving van het onderzoek, inclusief planning en begroting waarin wordt aangegeven voor welk deel en voor welk specifiek doel een eventueel toegekende subsidie zou worden besteed (max. 2000 woorden). 
· Bij een aanvraag voor publicatie- en/of vertaalsubsidie: begroting en toezending van de betreffende tekst.
· Een kort c.v. 
· Een aanbevelingsbrief van een wetenschapper die het onderzoek 
begeleidt of heeft begeleid. 
· Een aanbevelingsbrief van een tweede deskundige. 

Aanvragers zijn: 
· Studerend (MA-of PhD-fase), dan wel afgestudeerd of gepromoveerd in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen. 
· Geboren en/of getogen in het Caraïbisch gebied, bij voorkeur van Marron-afkomst . 
· Niet ouder dan 45 jaar, dan wel laatste academische graad niet langer dan vijf jaar geleden behaald . 

Deadline 2013 
De deadline voor de aanvragen is 16 december 2013. Aanvragen dienen te worden gestuurd aan prof.dr. G.J. Oostindie, directeur KITLV, kitlv@kitlv.nl, onder vermelding van ‘Dr. Silvia W. de Groot Fonds’. 

Meer informatie over het Dr. Silvia W. de Groot Fonds 
http://www.kitlv.nl/home/Vereniging?subpage_id=378