Ontwikkelingssamenwerking was één van de meest omstreden en opvallendste onderwerpen tijdens de kabinetsformatie. De benoeming van een staatsssecretaris in plaats van een minister is voor Cordaid, één van de grootste internationale ontwikkelingsorganisaties een extra stimulans om niet alleen de politiek maar ook het grote publiek betrokken te houden bij haar strijd tegen armoede en rechteloosheid wereldwijd.

Cordaid gunt de lezer in dit boek een blik tussen de coulissen. In twaalf gesprekken gaat het om de dilemma’s van internationale samenwerking. Om vragen in ons werk waar geen simpele oplossingen voor zijn.

Kritisch en betrokken

Kritische, maar betrokken deskundigen zoals ondermeer prof. Georg Frerks (rampendeskundige, LU Wageningen), mr. Max van der Stoel (oud-minister van Buitenlandse Zaken), prof. Hans Opschoor (rector ISS, milieueconoom), prof. Paul Dekker (KUB Brabant, SCP) of SER-voorzitter dr. Herman Wijffels gaan in deze publicatie met Cordaid medewerkers in soms indringende, maar bovenal eerlijke gesprekken in op de koers van internationale samenwerking.

Dan gaat het om onderwerpen als de noodhulp die – hoe goed bedoeld ook – de plaatselijke handel kan verstoren of één van de strijdende partijen in het gebied kan bevoordelen. Of over het dilemma achter technische assistentie: mag je nog een witte arts sturen naar gebieden in het Zuiden waar eigenlijk lokale artsen zouden moeten werken maar niet (meer) zijn? Een ander gesprek raakt aan de vraag of je als Cordaid kunt lobbyen voor een partnerorganisatie in het Zuiden als die over voor ons gevoelige onderwerpen – AIDS, bevolkingspolitiek, vrouwenrechten, milieu – heel anders denkt.

Melkkoe

Moet je als ontwikkelingsorganisatie aansluiting zoeken bij de anti-globalisten of is het effectiever om je niet te ver te verwijderen van de doorsnee burger en zijn gevestigde belangen en instituties? Ook is er een gesprek met de Cordaid marketeers: hoe ga je om met een half miljoen donateurs? Willen zij méér zijn voor Cordaid dan een melkkoe? Of moet je ze juist niet lastig vallen met politiek engagement? En hoe zit het met de diversiteit in het personeelsbeleid? Neem je het beste een Ghanees in dienst als deskundige voor Cordaid’s programma’s in West-Afrika, of juist niet?

De nieuwe Cordaid-publicatie gaat géén enkel dilemma uit de weg.

Meer informatie?
Cordaid Communicatie, Barbara Berger, tel. 070 3136 333 of 06 22994015.

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer