Partnerbericht

#DoEUreallyCare

Ruim twintig maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties reageren met afschuw op het mogelijk instemmen van de Tweede Kamer met het nieuwe asielplan van de EU. Met een gezamenlijke online campagne en via advertenties in de dagbladen vragen zij de regering juist om een humaan asielbeleid in lijn met het internationaal recht.

EU-president Tusk stelde onlangs als mogelijke oplossing voor het migratie- en vluchtelingenvraagstuk om Europa af te sluiten voor mensen op de vlucht. Opvang, bescherming en hulp voor kwetsbaren wordt daarmee afgeschoven op landen die daar stuk voor stuk minder toe in staat zijn dan EU landen zelf. In de gezamenlijke advertentie die woensdag in de dagbladen staat, zeggen wij het volgende: “Er is een groot verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio.”

“Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de vlucht is onacceptabel. Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig.”

Nooit eerder sloegen in zo’n korte tijd zoveel maatschappelijke organisaties de handen ineen om hun zorgen te uiten voor voorgenomen wijzigingen in het asielbeleid.

De actie, te volgen via de site doEUreallycare.org, wordt gesteund door Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, CARE Nederland, Cordaid, Het Rode Kruis, Hivos, ICCO/Kerk in Aktie, Oxfam Novib, PAX, Plan Nederland, Red een Kind, Save the Children, SOS Kinderdorpen, Stichting Vluchteling, Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Tear, Terre des Hommes, VluchtelingenWerk Nederland, War Child, WorldVision en ZOA.

Volg de #DoEUreallycare hashtag op Twitter

Bekijk de actiewebsite op doEUreallycare.org