Partnerbericht

DOE MEE AAN ‘DE GROOTSTE LES OOIT’, want onderwijs voor meisjes is een wereldzaak!

Afspraken Wereld Onderwijs Conferentie 2000

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle kinderen over de hele wereld. Temeer omdat onderwijs mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid biedt zich te bevrijden uit de vicieuze cirkel van armoede. De investeringen en inspanningen van overheden, VN-organisaties en de Wereldbank blijven echter ver achter bij wat ze in 2000 tijdens de Wereld Onderwijs Conferentie in Dakar / Senegal beloofden, namelijk dat:

1. In 2005 evenveel meisjes als jongens naar school gaan
2. In 2015 alle kinderen de basisschool kunnen afmaken

Om hen te herinneren aan hun afspraken, organiseert de Global Campaign for Education ‘De Grootste Les Ooit’.

‘De Grootste Les Ooit’

Op woensdag 9 april om 10.00 uur wordt wereldwijd geprobeerd het wereldrecord ‘De Grootste Les Ooit’ te breken. Door op één en hetzelfde moment meer dan 30.000 leerlingen van over de hele wereld dezelfde les te laten volgen. Een internationale les over meisjes en onderwijs, waaraan leerlingen uit Europa, Amerika, Afrika en Azië zullen deelnemen. Het startsein voor deze actie in Nederland zal door NPS-presentator Jeroen Kramer, gegeven worden in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Hier zal ‘De Grootste Les Ooit’ gegeven worden aan een grote groep van ca 200 leerlingen. Alle basisscholen in Nederland zijn via een mailing uitgenodigd om aan deze actie deel te nemen. Aanmelden kan via www.novib.nl/onderwijsweek.

Voorafgaand aan ‘De Grootste Les Ooit’ zal aan demissionair staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, het gender- en onderwijsrapport overhandigd worden.

Global Campaign for Education

Het initiatief van deze actie komt van de ‘Global Campaign for Education’. Dit is een internationale coalitie, opgericht in 1999, die zich inzet voor onderwijs voor iedereen. Ruim 400 ontwikkelingsorganisaties en vakbonden zijn lid van deze coalitie. In Nederland zijn dat Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan), Novib en de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Mede participanten aan de organisatie van ‘De Grootste Les Ooit’ zijn het Ministerie van Buitenlandse Zaken/ Ontwikkelingssamenwerking en het International Institute for Communication and Development (IICD).

Campaign For Education
Plan Nederland zet zich in voor onderwijs