Mensen met een handicap behoren tot de armste, minst opgeleide en meest gestigmatiseerde groepen in de wereld. Volgens de Wereldgezondsheidsorganisatie leeft 10% van de wereldbevolking met een handicap. Dat zijn zo’n 650 miljoen mensen. 80% van hen woont in een ontwikkelingsland en is jonger dan 45 jaar. Maar liefst 97% van de mensen met een handicap in een ontwikkelingsland is analfabeet.
 
Meer kans op aids met een handicap
Onderzoek van de Wereldbank en Yale University wijst uit dat gehandicapte mensen een verhoogd risico op een hiv-infectie hebben. De risicofactoren zijn: armoede, sociale uitsluiting, slechte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, gebrek aan seksuele voorlichting, verhoogd risico op seksueel geweld en gebruik van alcohol en drugs.
 
Driedubbel stigma, maar niet aseksueel
"Ik heb een handicap", vertelt Mary Muthoni Rop uit Kenia. "Als vrouw word ik als zwakker geslacht gezien, en ik ben hiv-positief. Ik heb dus een driedubbel stigma. Mensen denken dat een persoon met een handicap, zoals ik, geen seks heeft. Ze denken dat ik aseksueel ben. Ze zijn dan ook in shock als ze horen dat ik hiv-positief ben. Ik moet dan uitleggen dat ik ook seksuele verlangens heb, net als iedereen."
 
Buitengesloten groep
Overheden, donoren, ontwikkelingsorganisaties en media maken zelden de link tussen hiv en aids en mensen met een handicap. "Ja, het is bekend dat deze mensen extra risico lopen. Waarom worden ze dan niet als aparte groep opgenomen in specifieke programma’s of beleidsplannen?", aldus Joris Eekhout, directeur VSO Nederland. "Het lijkt dat veel aan aidsvoorlichting gedaan wordt. Maar wat heb je aan folders over seksuele voorlichting, als ze niet leesbaar zijn voor blinden? Zelden is er een doventolk aanwezig bij voorlichtingssessies, en ziekenhuizen zijn vaak ontoegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dit is de realiteit voor meer dan 650 miljoen individuen", benadrukt Eekhout.
 
Problematiek in beeld
Voor het eerst in Nederland wordt deze wereldproblematiek in beeld gebracht. Filmmaker Marijn Poels heeft in opdracht van VSO Nederland de documentaire ‘THE VOICE OF 650 MILLION TIMES ONE’ gemaakt. In deze film vertellen mensen met een handicap over de vaak moeilijke toegang tot gezondheidszorg, voorlichting op het gebied van hiv en aids en de kwetsbaarheid binnen hun omgeving. Ondanks de vooroordelen blijven ze op bijzondere wijze vechten voor een menswaardig bestaan.

De dvd is gratis te bestellen voor beleidsmedewerkers en media en voor onderwijsdoeleinden.

http://www.vso.nl/nieuws-en-evenementen/documentaire-the-voice-of-650-million-times-one.asp

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO werkt aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Zo bouwen we aan …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer