Partnerbericht

Ding mee naar de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2011

De prijs is een initiatief van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM). De VVM probeert met deze prijs een grotere bekendheid te geven aan de onderzoeken rond milieu en duurzaamheid die studenten aan hogescholen (HBO) en universiteiten (WO) hebben uitgevoerd. De juryleden zijn afkomstig uit het milieuwerkveld, en uit de hogescholen en de universiteiten.

Rachel Carson 
De scriptieprijs is vernoemd naar de schrijfster en ecoloog Rachel Carson die wereldberoemd werd door haar boek ‘Silent Spring’ uit 1962, alom geprezen als het eerste boek waarin de milieuproblematiek een centrale plaats inneemt. De titel is een verwijzing naar de lente van het apocalyptische jaar dat de vogels niet meer zingen doordat zij als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn uitgeroeid.

Wie mag er meedoen?
De wedstrijd staat open voor studenten aan Nederlandse hogescholen en universiteiten die een scriptie hebben geschreven waarin een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling wordt gelegd.

Wat kun je ermee verdienen?
Er worden eerst enkele (drie tot vijf) scripties genomineerd. De winnende scriptie uit het HBO en de winnende scriptie uit het WO krijgen ruim aandacht tijdens de VVM Nationale Milieudag die op 17 juni 2011 wordt georganiseerd: de schrijvers mogen hun scriptie kort presenteren. Verder biedt de VVM de winnaars en mogelijk ook de overige genomineerden de mogelijkheid om een publicatie over de scriptie te verzorgen in het tijdschrift Milieu, waardoor de scripties aandacht krijgen van de 2000 milieuprofessionals binnen de VVM. Bovendien ontvangen de winnaars, één uit het HBO en één uit het WO, een bedrag van € 500.

Hoe ding je mee?
De student of diens docent stuurt vóór 16 april 2011 een digitaal exemplaar (als PDF) van zijn of haar scriptie naar het bureau van de VVM. De scriptie moet vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief geschreven door de begeleidende docent, een volledig ingevuld inschrijvingsformulier, en een bewijs van beoordeling door de opleiding. Let wel, de scriptie moet in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2011 zijn beoordeeld! Scripties die te laat worden ingediend, of die niet voorzien zijn van de genoemde documenten, worden van deelname aan de wedstrijd uitgesloten. Lees meer over de voorwaarden in het inschrijfformulier.

Hoe vindt de beoordeling plaats?
De beoordeling vindt plaats door een jury die bestaat uit ervaren milieudeskundigen uit overheid, bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de universiteiten. De samenstelling van de jury is op dit moment nog niet bekend. Eind maart kunt u nadere informatie over de jury op de website van de VVM aantreffen. De voorzitter van de jury is Prof. Henk Moll, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en bestuurslid van de Sectie Wetenschap van de VVM.

Deze jury wordt bijgestaan door de Sectie Wetenschap van de VVM. Het bestuur van de Sectie Wetenschap van de VVM leest alle ingezonden scripties en nomineert een aantal scripties voor de Rachel Carson Scriptieprijs. De genomineerde scripties worden door de jury beoordeeld. De jury wijst de winnende scriptie vanuit het HBO en de winnende scriptie vanuit het WO aan. De volgende criteria worden in de beoordeling gehanteerd:

Aan scripties afkomstig uit het WO

  • Originaliteit van de onderzoeksaanpak.
  • Toepasbaarheid van de resultaten in de milieupraktijk.
  • Relevantie van het onderzoek, zowel maatschappelijk als wetenschappelijk.
  • Toegankelijkheid van de rapportage, redactie, stijl, taal, vormgeving.
  • Wetenschappelijkheid van het onderzoek, in termen van methodische verantwoording, inhoudelijke kwaliteit, helderheid van de aanpak.

Aan scripties afkomstig uit het HBO

  • Originaliteit: innovatief in de aanpak of in de toepassing van bestaande kennis en inzichten.
  • Toepasbaarheid van de voorgestelde oplossing gericht op de betreffende praktijksituatie.
  • Relevantie van het onderzoek, zowel maatschappelijk als beroepsmatig.
  • Toegankelijkheid van de rapportage, redactie, stijl, taal, vormgeving.
  • Wetenschappelijkheid blijkend door goed gebruik van een theoretisch kader en een goede vertaling daarvan naar de praktijk.

Waar vind je meer informatie?
Meer informatie en aanmelden op www.vvm.info.