Partnerbericht

From development co-operation to e-development

Onder de deelnemers bevinden zich de kamerleden Oussama Cherribi (VVD) en Farah Karimi (Groen Links). Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Roger van Boxtel (D’66), levert een digitale bijdrage.

ICT in het Zuiden

ICT in ontwikkelingslanden krijgt steeds meer aandacht. VN Secretaris-Generaal Kofi Annan heeft een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om er alles aan te doen om de digitale kloof te helpen overbruggen. De Wereldbank probeert de publieke, private en NGO-sector samen te brengen in een “Global Development Gateway”. De ILO (International Labour Organization) heeft ontwikkelingslanden gewaarschuwd dat men mee moet doen met de e-business-race. DGIS, het Nederlandse Directoraat-generaal voor internationale samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is bezig met het opstellen en uitwerken van een ICT-beleid.

Doel van het symposium

Dit symposium wil een platform bieden voor Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en andere betrokken organisaties om na te denken over een effectieve toepassing van ICT in ontwikkelingssamenwerking en noodzakelijke voorwaarden daarvoor. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: Wat kan de concrete meerwaarde van ICT zijn als het gaat om armoedebestrijding, maatschappijopbouw en duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden? Wat zijn succesvolle voorbeelden van ICT-toepassingen in ontwikkelingswerk en wat zijn de valkuilen? Moet ontwikkelingssamenwerking een omschakeling maken naar e-development en wat zijn dan de voorwaarden?

Hivos en ICT

Vorig jaar bestendigde Hivos zijn ICT beleid in het beleids- en actieprogramma “Access for All: Equal Opportunities in Cyberspace”. In april 2000 presenteerde Hivos dit programma in het Media Plaza in Utrecht. Als bijdrage aan de discussie presenteert Hivos op from development co-operation to e-development de ervaringen, resultaten en “lessons learned” van het door Hivos gevoerde ICT-beleid.

Programma

9.30 Aankomst

10.00 Opening – Jaap Dijkstra, directeur of Hivos
10.15 Presentatie: ICT in Ontwikkelingssamenwerking
Louk de la Rive Box (Universiteit van Maastricht)
10.45 Hivos-beleid – Maartje Op de Coul, ICT programme officer
11.15 Pauze
11.30 Digitale bijdrage – Roger van Boxtel (Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, D’66)
11.45 Ervaringen uit het Zuiden
Internetjournalist Peter van Lier praat met Subbiah Arunachalam (MSSRF, India), Raquel Isaula (RDS, Honduras), Branislava Milosevic (OneWorld Southeast Europe) en Christine Nantongo (UDN, Uganda)
12.45 Lunch
14.00 Drie workshops
OneWorld: Digital Content, Networking and Lobbying
IICD: Capacitybuilding in ICTs for Development
Hivos: Development NGOs and effective ICT use
15.30 Digitale opfrissing – Etoy
16.00 Interactieve paneldiscussie
Met Oussama Cherribi (parlementslid VVD), Farah Karimi (parlementslid Groen Links), Loe Schout (Hivos), voorgezeten door NRC-journalist Michiel Hegener
16.55 Afsluiting
17.00 Receptie

Datum, tijd en locatie
Datum: dinsdag 12 juni, 9.30 – 17.30 uur in Naturalis, Leiden

Voertaal
Engels

Aanmelden

Bel 070-3624600 of stuur een e-mail naar info@hivos.nl.

Website van Hivos