Partnerbericht

Den Haag vergadert over kernwapens

Kernwapens zijn nu meer dan ooit een bron van onveiligheid. Steeds meer landen beschikken over kernenergie en splijtstoffen en kunnen dus kernwapens maken. Splijtstoffen kunnen worden gestolen door een terroristische organisatie die er een bom mee kunnen maken. Verdere verspreiding van kernwapens kan alleen voorkomen worden door de zogenoemde nuloptie: kernwapens de wereld uit en als er al kernenergie moet zijn dan slechts onder zeer strenge internationale controle, zodat de splijtstoffen niet gestolen kunnen worden.

De circa 200 Amerikaanse tactische kernwapens, waarvan een deel in Nederland ligt, zijn hopeloos verouderd en hebben geen militaire betekenis meer. De Nederlandse F-16’s, waarmee de kernbommen afgeworpen zouden moeten worden, hebben een beperkt bereik, grofweg van Amsterdam naar Marseille. Daarmee bombardeer je alleen Europese doelen.

Politieke mogelijkheden
De Amerikaanse president Obama heeft onder andere in een toespraak in Praag de intentie uitgesproken voor een wereld zonder kernwapens. Hij opende daarmee de weg naar een nieuw klimaat van vrede. In Nederland en Europa bleef het stil na zijn toespraak in Praag. In 2010 vergadert de NAVO over een nieuw strategisch concept. Wat IKV Pax Christi betreft zou Nederland moeten aandringen op het beëindigen van ‘nuclear sharing’ in de NAVO. Ook moeten deze tactische kernwapens uit NAVO-landen met inbegrip van die in Volkel. Met betrekking tot de EU zou Nederland moeten aandringen op een sterk gezamenlijk statement tijdens de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag in mei 2010.

Nederland tegen kernwapens
Veel Nederlandse mensen hebben hun handtekening gezet onder het NoNukes-appel . In diverse steden worden Bendes van Vier gevormd. Deze volgen het initiatief dat begon in Amerika. Daar spraken vier prominente politici zich uit tegen kernwapens. Een opvallende uitspraak voor deze politici uit de conservatieve hoek. Ook in andere landen zijn Bendes van Vier gevormd.

Brief aan Tweede Kamerlid
Wij verzoeken u een email te sturen aan het kamerlid waarop u heeft gestemd. Op 10 september a.s. voert de regering een Algemeen Overleg met de woordvoerders van de diverse fracties rondom de verspreiding van kernwapens en nucleaire ontwapening. In de brief verzoekt u de woordvoerder van uw partij om bij de regering te pleiten een einde te maken aan het concept van ‘nuclear sharing’waardoor Amerikaanse kernwapens in een aantal landen binnen de NAVO zijn geplaatst. Ook verzoekt u uw woordvoerder om te pleiten voor een actievere rol van de Europese Unie in de internationale discussie rondom de verspreiding van kernwapens en nucleaire ontwapening.

De conceptbrief voor de kamerleden en de lijst met emailadressen kunt u vinden op www.ikvpaxchristi.nl

www.nonukes.nl

www.ikvpaxchristi.nl