Partnerbericht

Democratisering Cuba hoog op Europese politieke agenda

Repressie toegenomen
Voornoemde organisaties demonstreerden in maart van dit jaar samen met de Kamerleden Ferrier, Koenders en Dittrich voor de Cubaanse ambassade voor de vrijlating van alle politieke gevangenen op Cuba. Ze constateren, dat 'de afgelopen maanden op Cuba de repressie weer is toegenomen. Ook de Damas de Blanco worden hiermee geconfronteerd'.

Ambivalent
De Nederlandse organisaties blijven kritisch over de Europese politiek ten aanzien van Cuba, die ze 'ambivalent' noemen. 'Enerzijds veroordeelt men de mensenrechtensituatie op Cuba, anderzijds werden een aantal diplomatieke maatregelen opgeheven om een kritische dialoog met de Cubaanse regering mogelijk te maken. Met name Spanje maakte zich sterk voor deze omslag. Op de recente Iberoamerikaanse top in Salamanca lieten de deelnemende landen zich slechts negatief uit over het Amerikaanse embargo tegen Cuba zonder de mensenrechtensituatie in Cuba te veroordelen of zich solidair te verklaren met de democratische oppositie'.

Democratisering hoog op politieke agenda
De organisaties waarderen de positie, die het Europese parlement nu inneemt, daarom des te meer. De prijs voor de Damas de Blanco 'is een signaal dat de democratisering van Cuba onverminderd hoog op de Europese politieke agenda blijft staan'.

Uitgebreide achtergrondinformatie over de Damas de Blanco