Plaats: Felix Merites 324 te Amsterdam.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Reis van ministers de Hoop Scheffer en Van Ardenne naar de Grote Meren regio van Afrika

De ministers de Hoop Scheffer en Van Ardenne hebben de afgelopen week de Grote Meren regio van Afrika bezocht (Rwanda, Burundi, Oeganda en Congo). Daarmee heeft de Nederlandse overheid laten zien dat ze deze regio serieus neemt. Van Ardenne heeft de Grote Meren regio uitgeroepen tot één van de twee kerngebieden voor haar Afrika-beleid. In tegenstelling tot de vorige minister Herfkens is er ruimte het beleid ten aanzien van de Grote Meren regio aanzienlijk te verbreden.

In een debat, georganiseerd door de Evert Vermeer Stichting (EVS) en Cordaid, zal minister Van Ardenne spreken over de bevindingen van haar reis.

Problemen in de landen van de Grote Meren regio zijn sterk met elkaar verbonden

Nederlandse maatschappelijke organisaties, waaronder Cordaid, hameren al jaren op een meer evenwichtige regionale benadering. De problemen in de landen van de Grote Meren regio zijn sterk met elkaar verbonden. Een beleid dat zich vooral richt op één land, Rwanda, voldoet niet om tot vrede te komen in de regio.
Naast regionale samenhang dringen de organisaties ook aan op een meer geïntegreerd gebruik van de verschillende instrumenten die de overheid ter beschikking staan: naast noodhulp en ontwikkelingssamenwerking is ook internationale bemiddeling (eventueel inclusief militair ingrijpen) nodig om de nog voortdurende oorlogen en de onderhuidse spanningen in de regio tot een eind te brengen. Cordaid en de EVS vinden dat Nederland met elk van deze instrumenten een rol moet spelen in de Grote Meren regio. Cordaid zal ook toelichten wat de rol van een maatschappelijke organisatie kan zijn in een regio die wordt verscheurd door conflict.

Hoe zal de minister omgaan met de lijst van landen met goed bestuur, waarmee Nederland een speciale ontwikkelingsrelatie heeft? Hoe zal zij invulling geven aan de regionale benadering? Hoe kan Nederland bijdragen aan stabiliteit in de Grote Meren regio van Afrika.

Dinsdag 19 augustus om 20.00 uur organiseren de EVS en Cordaid hierover een debat met minister van Ardenne, Kees van den Broek (verantwoordelijk voor noodhulpprogramma Cordaid in Grote Meren regio), Jeroen Corduwener (journalist).

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Kees van den broek (Cordaid) tel: 070-3136656 of Sjoera Dikkers (EVS) tel: 020-5512293.

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer