Het rapport ‘Bijdragen aan burgerbescherming, de Nederlandse krijgsmacht op weg naar 2030’ dat IKV Pax Christi onlangs in samenwerking met Cordaid heeft uitgebracht zet uiteen hoe de krijgsmacht zich kan richten op het beschermen van burgers. Het rapport heeft geleid tot discussies binnen Pax-it, onze jongerenorganisatie, en met Kerk en Vrede. IKV Pax Christi gaat deze discussie graag aan.

Het rapport wordt uiteengezet door Cor Oudes, medewerker van IKV Pax Christi en medeauteur van het rapport. Vervolgens wordt de discussie ingeleid door een reactie op het rapport van prof. dr. D.E.M. Verweij die de Pax Christi Leerstoel ‘Normatieve en beleidsmatige dilemma’s van multilaterale vredesoperaties’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen bekleedt.
Enkele jongeren die zich in deze thematiek hebben verdiept binnen het Pax-it Lab, zullen van zich laten horen. Ook is er aandacht voor de recente kritiek van de vredesorganisatie Kerk en Vrede op de ‘Defensieverkenningen’ van IKV Pax Christi.

De discussiebijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden.  Toegang is gratis. U bent welkom vanaf 13.45 uur, om 14.00 uur start de bijeenkomst. 

 

Datum:            vrijdag 19 november

Locatie:          Tumult-zaal, Domplein 5, Utrecht

Tijd:                 13.45 uur   Inloop

                        14.00 uur   Opening discussiebijeenkomst door Mgr. Van Luyn,
                                          president van Pax Christi

                        16.30 uur   Afsluiting en (na)borrel

Aanmelden:   ledenconsultatie@ikvpaxchristi.nl, 030 2333346

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer