Partnerbericht

De verontrustende realiteit achter de elektrische auto

De overschakeling op elektrische auto’s kent grote milieuvoordelen ten opzichte van reguliere auto’s. Als de benodigde elektriciteit duurzaam wordt opgewekt met behulp van wind- en zonne-energie, is de CO2-uitstoot van de elektrische auto significant minder. Dat heeft positieve effecten op de luchtkwaliteit in steden en vermindert de afhankelijkheid van geïmporteerde olie. Maar in de discussie over de kosten en baten van elektrische autos moet verder worden gekeken dan alleen naar het gebruik ervan. Ook de sociale en milieueffecten van de winning van de benodigde grondstoffen en de productie van de verschillende componenten zullen moeten worden meegewogen. Volgens SOMO-onderzoeker Tim Steinweg, ‘brengen de productieketens van veel van onze consumptieproducten over de hele wereld grote schade toe aan mens en milieu. En dat geldt ook voor de batterijen van elektrische auto’s.

Het SOMO-rapport gaat in op de situatie in Bolivia, waar grote lithiumvoorraden aanwezig zijn. Lithium is een mineraal dat onmisbaar is bij de productie van batterijen voor elektrische auto’s en de verwachting is dan ook dat de vraag explosief zal toenemen. Bolivia’s inspanningen om een industrie voor de winning van lithium en de productie van batterijen op te zetten zorgen nu al op lokaal, regionaal, nationaal en zelfs op internationaal niveau voor oplopende spanningen tussen de verschillende belanghebbenden die allemaal van deze bedrijvigheid hopen te profiteren. Er zijn al felle protesten geweest tegen mogelijke exploitatie door buitenlandse mijnbouwbedrijven en de betrekkingen tussen Bolivia en Chili staan in toenemende mate onder druk vanwege de ambitie van beide landen om de koppositie in deze opkomende markt naar zich toe te trekken.

SOMO heeft zich ook verdiept in de arbeidsomstandigheden bij de producenten van batterijen in China. Build Your Dream (BYD), een Chinees bedrijf dat batterijen maakt voor zowel elektronische apparatuur als voor elektrische auto’s, is berucht om zijn arbeidsintensieve ondernemingsmodel. Uit gesprekken met werknemers komen talloze schendingen naar voren van zowel de nationale Chinese als de internationale arbeidsnormen. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan excessieve arbeidstijden, gedwongen overwerk en het weren van vakbonden. Het bedrijf overtreedt ook arbeidsregels door systematisch sollicitanten af te wijzen die zijn besmet met het hepatitis B-virus.

Het rapport komt tot de conclusie dat de productieketen van batterijen voor elektrische auto’s, juist nu deze nog volop in ontwikkeling is, streng gecontroleerd zou moeten worden om ervoor te zorgen dat aanvaardbare arbeidsomstandigheden, het naleven van de mensenrechten en bescherming van het milieu in alle stadia van de keten gewaarborgd zijn. Want dan pas kan de elektrische auto met recht worden aangemerkt als een duurzaam product.

Download The Electric Car Battery; Sustainability in the Supply Chain