Partnerbericht

De valkuilen van het micro-krediet – De ervaring van Dalit vrouwen in India

Dalits in Zuid Azië zijn een sterk benadeelde groep. Ze worden van oudsher gediscrimineerd omdat ze als een lage kaste worden beschouwd. Als ‘onaanraakbaren’ deden ze altijd al werk dat als onrein werd beschouwd. Ze bewerkten huiden tot leer, maakten de riolen schoon, verwijderden dode dieren, veegden de straten en deden ander ‘onrein’ werk. Nog steeds worden Dalits nog als ‘kastelozen’ beschouwd en is hun ‘onreine’ status het directe gevolg van hun beroep of afkomst.

Discriminatie van Dalits

India’s grondwet beoogt Dalits tegen discriminatie te beschermen and schrijft maatregelen voor om hun sociale en economische status te verbeteren. De grondwet erkent echter alleen hindoes als Dalits, met als gevolg dat Dalits die geen hindoe zijn nog eens extra benadeeld worden.

Ondanks de wettelijke bescherming leiden sociale vooroordelen nog steeds tot het voortduren van de discriminatie van Dalits, vooral van degenen die op het platteland wonen. Ze worden sociaal vaak buitengesloten en worden zelfs fysiek bedreigd als ze niet het smerige werk doen dat als hun taak wordt gezien. Daarnaast zijn er vele vormen van discriminatie. Ze beschikken vaak niet over leidingwater en hebben maar beperkte toegang tot waterputten. Dalits mogen meestal niet samen met mensen van hogere kasten eten, ze drinken uit aparte glazen bij theestalletjes en gebruiken apart bestek in restaurants waar ze ook nog eens apart moeten zitten.

De situatie van Dalit vrouwen

De meeste Dalit vrouwen hebben met een driedubbele achterstelling te maken: als Dalits, als vrouwen en als armen. Ze hebben meestal ook weinig formeel onderwijs genoten. Circa driekwart van de Dalit vrouwen kan niet lezen of schrijven. Deze hoge mate van analfabetisme heeft enorme negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van Dalit gemeenschappen.

De sociale en economische situatie van Dalit vrouwen verhindert hen om keuzes te maken die hun leven zou kunnen verbeteren. Door de toename van de mechanisatie van de landbouw en de toename van commerciële gewassen ten koste van voedselgewassen, zijn vrouwen vaak hun werk kwijtgeraakt. Ook worden de gezamenlijke dorpsgronden, waar vrouwen bijvoorbeeld visvijvers hadden of groenten verbouwden, nu vaak commercieel geëxploiteerd.

Dalit vrouwen zijn ook zeer kwetsbaar voor seksueel geweld, inclusief massaverkrachting, en lopen vaak tegen tal van obstakels op als ze hun recht proberen te halen. Onder het zogenoemde Devadasi systeem worden jonge Dalit meisjes regelmatig aan de tempelgod ‘gewijd’, terwijl de praktijk is dat ze gedwongen worden zich te prostitueren.

De harde economische realiteit dwingt Dalit mannen vaak om naar de steden te trekken voor werk, hun vrouw en kinderen achter laten. Deze moeten voor zichzelf te zorgen en verarmen vaak nog meer.

Verder lezen? Zie http://www.dalits.nl

http://www.dalits.nl