Partnerbericht

De unieke Post HBO Bestrijding Mensenhandel;een multidisciplinaire opleiding, aanbevolen door en gemaakt voor professionals.

 

Op 17 oktober gaat de unieke mulitidisciplinaire post-hbo Bestrijding Mensenhandel weer van start. Geïnteresseerd in dit onderwerp, of wil je specialist worden bij je eigen organisatie? Meld je dan nu aan, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Let op: dit is geen puur theoretische opleiding! Samen met je studiegenoten word je deel van een steeds groter netwerk van professionals die iets aan deze vorm van onrecht willen doen.

Mensenhandel is niet alleen seksuele uitbuiting en loverboyproblematiek, maar ook orgaanhandel, arbeidsuitbuiting, criminaliteit onder dwang en gedwongen bedelen. Bijna elke beroepsgroep kan geconfronteerd worden met een vorm van moderne slavernij.

Je medestudenten werken bijvoorbeeld in de IND, de gemeente, de recherche, het Openbaar Ministerie of het COA. Maar er zitten ook HRM’ers, verpleegkundigen en onderwijsmedewerkers tussen. Want alleen door multidisciplinaire samenwerking kan mensenhandel effectief bestreden worden.

Frank Nissen, manager jeugdbescherming en reclassering Leger des Heils volgde de opleiding: “De dag na het college over het herkennen van uitbuiting, lag er een zaak op mijn bureau waarbij het om mensenhandel ging. Vroeger was me dat niet opgevallen, maar nu ik met andere ogen kijk, pik ik de signalen op. Door de post-hbo kan ik volwaardig met andere professionals samenwerken in het veld van de bestrijding van mensenhandel en weet ik wat ik moet doen.

Je leert hoe je mensenhandel herkent en wat de profielen van daders en slachtoffers zijn. Politiek, recht, cultuur, religie, ethiek, opsporing, hulpverlening en media; het komt allemaal voorbij. De interactieve hoorcolleges vinden elke twee weken plaats op de woensdagavond.

Er is een speciaal ontwikkelde digitale leeromgeving en er wordt veel gebruik gemaakt van audiovisuele middelen. Na het succesvol afsluiten van de opleiding mag je tevens deelnemen aan de alumnidagen, waar je kennis en ervaringen met andere oud-studenten post-hbo Bestrijding Mensenhandel hulpverlening, bij de politie, de reclassering, de kunt uitwisselen.

Veel oud studenten van deze opleiding vonden inmiddels een nieuwe baan in de bestrijding van mensenhandel

Miriam van Gemert en Bjorn Nijs van het Team Mensenhandel Politie Oost-Brabant bevelen de opleiding bijzonder aan: “Wij hebben de opleiding ervaren als een waardevolle aanvulling op onze kennis. De diversiteit van de samenstelling van de klas en het bespreken van casussen en dilemma’s heeft een grote meerwaarde. Ons netwerk in de bestrijding van mensenhandel is weer uitgebreid. In de praktijk heeft dit al geleid tot kortere lijnen en samenwerking met verschillende partners en hulpverleningsinstanties. ”

Meer informatie en aanmelden: https://www.che.nl/bestrijdingmensenhandel

Mensenhandel is big business. Volgens de meest voorzichtige schattingen gaat er jaarlijks 35 miljard euro in om. Hoe jij kunt bijdragen aan de strijd tegen moderne slavernij?

 

Op 17 oktober gaat de unieke mulitidisciplinaire post-hbo Bestrijding Mensenhandel weer van start. Geïnteresseerd in dit onderwerp, of wil je specialist worden bij je eigen organisatie? Meld je dan nu aan, er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Let op: dit is geen puur theoretische opleiding! Samen met je studiegenoten word je deel van een steeds groter netwerk van professionals die iets aan deze vorm van onrecht willen doen.

Mensenhandel is niet alleen seksuele uitbuiting en loverboyproblematiek, maar ook orgaanhandel, arbeidsuitbuiting, criminaliteit onder dwang en gedwongen bedelen. Bijna elke beroepsgroep kan geconfronteerd worden met een vorm van moderne slavernij.

Je medestudenten werken bijvoorbeeld in de IND, de gemeente, de recherche, het Openbaar Ministerie of het COA. Maar er zitten ook HRM’ers, verpleegkundigen en onderwijsmedewerkers tussen. Want alleen door multidisciplinaire samenwerking kan mensenhandel effectief bestreden worden.

Frank Nissen, manager jeugdbescherming en reclassering Leger des Heils volgde de opleiding: “De dag na het college over het herkennen van uitbuiting, lag er een zaak op mijn bureau waarbij het om mensenhandel ging. Vroeger was me dat niet opgevallen, maar nu ik met andere ogen kijk, pik ik de signalen op. Door de post-hbo kan ik volwaardig met andere professionals samenwerken in het veld van de bestrijding van mensenhandel en weet ik wat ik moet doen.

Je leert hoe je mensenhandel herkent en wat de profielen van daders en slachtoffers zijn. Politiek, recht, cultuur, religie, ethiek, opsporing, hulpverlening en media; het komt allemaal voorbij. De interactieve hoorcolleges vinden elke twee weken plaats op de woensdagavond.

Er is een speciaal ontwikkelde digitale leeromgeving en er wordt veel gebruik gemaakt van audiovisuele middelen. Na het succesvol afsluiten van de opleiding mag je tevens deelnemen aan de alumnidagen, waar je kennis en ervaringen met andere oud-studenten post-hbo Bestrijding Mensenhandel hulpverlening, bij de politie, de reclassering, de kunt uitwisselen.

Veel oud studenten van deze opleiding vonden inmiddels een nieuwe baan in de bestrijding van mensenhandel

Miriam van Gemert en Bjorn Nijs van het Team Mensenhandel Politie Oost-Brabant bevelen de opleiding bijzonder aan: “Wij hebben de opleiding ervaren als een waardevolle aanvulling op onze kennis. De diversiteit van de samenstelling van de klas en het bespreken van casussen en dilemma’s heeft een grote meerwaarde. Ons netwerk in de bestrijding van mensenhandel is weer uitgebreid. In de praktijk heeft dit al geleid tot kortere lijnen en samenwerking met verschillende partners en hulpverleningsinstanties. ”

Meer informatie en aanmelden: https://www.che.nl/bestrijdingmensenhandel

Christelijke Hogeschool Ede