Partnerbericht

De stem van mensenrechten

PBI Nederland werd geprikkeld door de extra aandacht van de Minister aan de stem van mensenrechten en de rol die Nederlandse posten in de uitvoering van de strategie moeten spelen. Dit resulteerde in een korte reactie van PBI Nederland met aanbevelingen voor de Minister om de bescherming van mensenrechtenverdedigers te verbeteren. Een reactie gebaseerd op ervaringen van vrijwilligers in PBI projecten met ambassades en documenten van diverse niet gouvernementele organisaties (NGO's) over de bescherming van mensenrechtenverdedigers.

De reactie van Peace Brigades International Nederland is te downloaden van haar website www.peacebrigades.nl.