Agriterra heeft de eerste data van haar werk met boerenorganisaties en coöperaties gepubliceerd in het IATI Register. Het International Aid Transparancy Initiative, kortweg IATI, is een online database voor projectinformatie uit de ontwikkelingssector. Al sinds 2003 is alle data van Agriterra voor iedereen te raadplegen op www.agro-info.net, nu deelt Agriterra de informatie ook via IATI.

Openheid in resultaten, financiën en projecten is altijd al één van de pijlers van Agriterra. In het projectvolgsysteem www.agro-info.net staan alle Agriterra project- en organisatiedata. Deze gegevens zijn voor iedereen toegankelijk. Met het delen van deze informatie wordt niet alleen het werk van Agriterra inzichtelijk, ook andere organisaties kunnen hier hun voordeel mee doen. Door ook IATI datasets te publiceren voegt Agriterra een uitbreiding aan haar openheid toe, omdat een deel van de agro-info.net data nu ook volgens de wereldwijde digitale standaard van IATI beschikbaar is. Agriterra heeft hierbij meteen een grote voorsprong op andere organisaties die hun data publiceren via IATI: Agriterra stelt niet alleen de recente jaren beschikbaar via IATI, maar ook de jaren 2011, 2010 en 2009 en binnenkort worden zelfs de jaren daarvoor gepubliceerd. Via IATI wordt meer inzicht gekregen in de activiteiten van ontwikkelingssamenwerking, de waarde van de gegevens door de jaren heen wordt zo van nog grotere betekenis en Agriterra werkt daar graag aan mee. 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer