Partnerbericht

“De kracht van de coöperatie – Utrechtse successen en het belang van verbinding voor lokale energie

Veel Nederlanders zien hun elektriciteitsvoorziening nog als iets abstracts. Een centraal geregeld, technisch product, waar zo nu en dan een rekening voor betaald moet worden, maar waar je als burger zelf niet veel invloed op kunt uitoefenen. Maar dat hoeft niet zo te zijn.

 

Het kan ook anders, via duurzame initiatieven van onderop, waar jij en ik ook gewoon lid van kunnen worden! Het aantal energiecoöperaties in Nederland groeit gestaag. Om tot een inclusieve energietransitie te komen, moeten burgers meer betrokken worden. Meer en meer nemen zij dan ook het heft in eigen hand. Zij organiseren zich in collectieve verbanden om samen hun eigen, schone energie op te wekken en energie te besparen. In deze betrokkenheid en samenwerking vind je de kracht van de coöperatie.

Om hier meer aandacht voor te vragen nam WECF het intiatief voor de publicatie ‘De kracht van de coöperatie’, Op woensdagavond 15 mei organiseerde het vrouwen- en milieunetwerk hierover een bijeenkomst in Anne,  het Utrechts buurthuis voor duurzame initiatieven. Het publiek werd verwelkomd door WECF Nederland directeur Kirsten Meijer, waarna Marieke Donders de resultaten van haar onderzoek presenteerde en inging op hoe ze dit onderzoek had aangepakt.  Uit de reactie van het publiek bleek dat veel van hen nog niet op de hoogte waren van wat energiecoöperaties nu precies zijn.

Er volgde een interessante paneldiscussie met Rachel Heijne (gemeenteraadslid GroenLinks), Josje Fens (initiatiefnemer Rijne Energie) en Paul van Seters (voorzitter Energie-U en hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg). De panelleden gaven hun verschillende visies op de vragen die gesteld werden en ook het publiek deed goed mee in de discussie. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen, waren welke rol de gemeente speelt in de ondersteuning van energiecoöperaties en de energietransitie, en waarom het belangrijk is dat energiecoöperaties streven naar gelijke man-vrouwverhoudingen binnen hun besturen.

Meer lezen? De publicatie is hier te vinden (PDF)