Partnerbericht

De impact van zaden op krediet

Een onafhankelijk onderzoeker onderzocht hoe de oogst van Agrics boeren in Kenia zich ontwikkelde de afgelopen twee jaar. Agrics, een van de sociale ondernemingen van ICS, stelt kleine boeren in Kenia en Tanzania in staat om agrarische ‘inputs’, zoals gecertificeerde zaden en mest, aan te schaffen op krediet. In Kenia steeg de maisoogst van 571kg per acre in 2013, via 807kg per acre in 2014, naar 1.023 kg per acre in 2015, een stijging van maar liefst 79% in vergelijking met 2013.

In de praktijk houdt deze verbetering in dat boeren verzekerd zijn van voldoende voedsel voor het gezin en bovendien genoeg overhouden om schoolkosten te kunnen betalen, reparaties aan bijvoorbeeld een huis of kunnen investeren in de aankoop van wat kleinvee. Kleine stappen voorwaarts die voor een arme boer een wereld van verschil kunnen maken. Lees op de website van Agrics meer over impact (in het Engels).

Agrics zorgt niet alleen dat boeren toegang hebben tot zaden en mest, maar zorgt er bovendien voor dat de boer beschikt over actuele en praktische kennis over landbouw. Kennis over bemesting, grond en wisselteelt, de verzorging van kippen en wanneer en hoe te zaaien en te oogsten zijn cruciaal om als boer te overleven. Nieuwe vaardigheden dragen direct bij aan het duurzaam verbeteren van hun oogst en daarmee hun inkomen. ‘Kennis is macht’ is een gevleugelde uitspraak en, in dit geval, evident. Want wie in staat is zelf problemen op te lossen is een stap dichter bij economische onafhankelijkheid.