Partnerbericht

De echte kosten van Aziatische natuursteen

Stedelijk Interieur deed ook een enquète onder openbare-ruimte professionals, waarvan een groot deel werkzaam is bij gemeenten of deze adviseert. Zij kwam tot de conclusie dat 61% niet weet of de gekochte natuursteen aan duurzaamheidseisen (waaronder goede arbeidsomstandigheden) voldoet. De helft vindt dat geen reden om de steen niet te kopen.

Omdat gemeenten vanaf 2010 moeten dat de helft van hun inkoopvolume duurzaam gebeurt, is hoofredavcteur Jan-Willem Weselink van Stedelijk Intereieur geschokt over de resultaten van de enquète: ''Dit zou nu al veel meer prioriteit moeten hebben'' laat hij in een persbericht van het vakblad weten.

In het kader van de Werkgroep Duurzame Natuursteen waarin de Landelijke India Werkgroep en COS Limburg samenwerken met Nederlandse importeurs uit de natuursteenbranche, is ook een haalbaarheidstudie gepubliceerd naar toepassing van een gedragscode voor de natuursteensector in India. Het rapport gaat over de 'ketenpartner' van het Nederlandse bedrijf RMP Grafmonumenten. De komende jaren gaat de LIW samen met bedrijven verdere activiteiten ondernemen om hun toeleveringsketen sociaal en ecologisch te verduurzamen.

Het CDA heeft n.a.v. het artikel in ''Stedelijk Interieur'' aan de Ministers van Verkeer & Waterstaat en VROM kamervragen gesteld over de eisen die zij stellen aan het gebruik van materialen bij de aanbesteding van Rijksinfraprojecten en aanbesteding door de Rijksgebouwendienst.

Artikel ''De echte kosten van goedkoop Aziatisch natuursteen'':

http://www.indianet.nl/pdf/si07usnatuursteen.pdf

''Feasibility of a Code of Conduct for the Dutch natural stone sector:'':

http://www.indianet.nl/feasibility.html

Kamervragen over slavernij en kinderarbeid bij winning natuursteen';

http://www.indianet.nl/docs/kv070817.doc