Partnerbericht

De Brug

 

Door: Alinta Geling

Eigenlijk maakte het niet echt uit of je nou uitgeslapen was of niet op die vroege zaterdagochtend, de instructies van het militaire personeel waren niet te missen: geen gezeur bij de ingang, maar gewoon je ID laten zien, duidelijke bordjes wijzend naar de locatie om tenslotte aan te komen bij een zaal waar kapitein en overste al klaar stonden om ons te ontvangen. Deze strakke organisatie leidde tot een geslaagde en leerzame dag over Civiel Militaire Coöperatie (CIMIC), en hoe tegengestelde krachten als ontwikkelingssamenwerking en defensie samenwerken.

Bruggen slaan, daar ging de dag eigenlijk over. Hoe sla je de brug tussen defensie en de samenleving? Hoe sla je bruggen tussen de ‘gewone burger’ en het leger? Hoe sla je bruggen tussen defensie en ontwikkelingssamenwerking? Een brug, verbinding zoeken. Defensie is geen ontwikkelingswerk en streeft daar ook niet naar. CIMIC zoekt echter naar de velden waar defensie en ontwikkelingssamenwerking elkaar kunnen versterken. Natuurlijk zijn er verschillen en dat is juist fascinerend. Wat mij raakte was dat verschillende uitgangspunten toch samen kunnen komen. Waar een ontwikkelingswerker vaak vanuit een passie of overtuiging zijn werk vol vuur doet, werkt een militair vanuit zijn opdracht die zo succesvol mogelijk uitgevoerd moet worden en dat zover gaat als de opdracht dat vraagt. Waar een militair streeft naar het goed en efficiënt uitvoeren van een opdracht, lijkt een ontwikkelingswerker gedreven door het “de mens en de weg” naar de opdracht. Dat lijkt elkaars tegengestelde te zijn maar er is wel degelijk een gemeenschappelijk gebied.

Bouwen. Daar is defensie goed in. Ze weten waar ze goed in zijn, en daar richten zij zich op. Zijn ze er niet goed in? Dan doen ze dat ook niet. De expertise, focus en daadkracht is iets waar ontwikkelingssamenwerking van kan leren. Maar ook het enthousiasme en de openheid naar anderen is bewonderenswaardig. Heerst er binnen ontwikkelingssamenwerking misschien een wat bevooroordeelde en wantrouwige houding ten opzicht van defensie? Met een dergelijke houding sla je geen bruggen, dan blijf je halverwege de weg steken. Het zou een gemiste kans zijn voor OS als alle materialen voor de brug worden aangereikt, maar niemand bereidt is om echt over de brug te lopen om te zien wie er nou eigenlijk aan de andere kant staat.

Alinta nam deel aan een excursie naar het CIMIC via Peace of Minds Academy. In dit blog beschrijft ze wat haar opviel tijdens deze dag.