De burgeroorlog die in Sierra Leone plaatsvond van 1992 tot 2002 heeft gezorgd voor veel sociaaleconomische en culturele problemen. Jongeren (40% van de totale bevolking) zijn veelal werkloos. Als gevolg van armoede en onderwaardering van hun recht op educatie heeft de meerderheid van de jongeren geen toegang tot educatie.

The Christian Brothers Sierra Leone bereiden in Hamilton en Goderich een project voor om de jeugdwerkloosheid onder kansarme jongeren in Sierra Leone terug te dringen. Jongeren leren een bestaan voor zichzelf op te bouwen door trainingen in ondernemen en lobbyen.
Tijdens de reis leef je, samen met andere Nederlandse jongeren, in een lokale gemeenschap en werk je samen met lokale jongeren aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Leven en werken met elkaar en leren van elkaar.

ACTIVITEITEN
• Meeleven met de lokale bevolking gedurende 19 dagen
• Ervaringen uitwisselen en jongeren trainen op het gebied van werk, ondernemerschap en lobbyen voor het recht van jongeren op educatie en werk
• Meehelpen de bekendheid van het project te vergroten (communicatie en marketing)
• Samen sporten
• Meehelpen bij het ontwerp en de vormgeving van een varkenshouderij, gerund door jongeren om inkomsten te genereren

DARE2GO
Al meer dan 25 jaar inspireert en begeleidt DARE2GO jongeren om zich in te zetten voor internationale solidariteit en een meer humane wereld. In deze samenwerking met Cordaid en The Christian Brothers is DARE2GO de partij die jou voor, tijdens en na de reis begeleidt.

DARE2INSPIRE
Aan deze reis is de SBOS-subsidie (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verbonden. Na terugkomst van je reis zet jij je 10 dagen actief in voor het bezochte project. Je organiseert activiteiten voor je eigen omgeving, zoals je sportclub, werk of school. Het doel hiervan is om mensen in jouw omgeving te informeren over ontwikkelingssamenwerking, het project en fondsen te genereren om het project te ondersteunen.

KOSTEN
Je betaalt voor de reis een vast bedrag van 1800 euro. Na afronding van het gehele traject ontvang je een teruggave van € 500,- in de vorm van SBOS-subsidie. Deze prijs is inclusief de vlucht, visum, overnachtingen, eten en drinken op locatie, de voorbereidingstrainingen, begeleiding in Sierra Leone en coaching en begeleiding bij je activiteiten na terugkomst. Bijkomende kosten zijn dan nog kosten voor vaccinaties, reisverzekering en zakgeld.

VOORWAARDEN
• Tussen 18 en 25 jaar op moment van vertrek
• Gemotiveerd en geïnteresseerd in internationale samenwerking en mondiaal burgerschap
• Na terugkomst heb je 6 maanden de tijd om je tenminste 10 dagen in te zetten voor het bezochte project in Sierra Leone
• Via fondsenwerving breng je voor het einde van het traject € 1000,- voor het project bij elkaar. Cordaid verdubbelt dit bedrag dan ook nog eens ter ondersteuning van het project

AANMELDEN

Ben je geïnteresseerd in deze reis? Kom dan naar de informatieavond 25 maart! Aanmelden voor de groepsreis of de informatieavond kan via info@dare2go.nl. Vermeld in je mail je naam, studie/werk achtergrond en geef aan wat jou motiveert om met deze groepsreis mee te gaan. Wat zijn je verwachtingen over de reis, jouw inbreng? Wat zou je in de periode na de reis willen doen met je opgedane ervaringen en hoe verwacht je hier fondsen voor het project mee bijeen te brengen? Ook kun je bellen met Fabienne Koppe, trainer/coach, telefoonnummer 0736130715.

*Totaalprijs is afhankelijk van ticketprijs
Reis gaat door bij voldoende deelnemers

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer