Partnerbericht

Cuturele uitwisseling Haarlem – Mutare

Van september 2005 tot februari 2006 liep ik stage bij de Stedenband Haarlem-Mutare. Naar aanleiding van twee geslaagde culturele projecten wil de stichting verder met kunst en cultuur. Ik werd daarom gevraagd bij de stedenband om een nieuwe werkgroep Cultuur op te zetten. Tijdens de stage werd een werkgroep opgericht, schreef ik een werkplan voor 2006 en coördineerde ik een culturele uitwisseling.

Tegelijkertijd startte het Xplore jongerenuitwisselingsprogramma. Via Xplore kunnen jongeren uitwisselingen opzetten en stage lopen in ontwikkelingslanden. Drie werkgroepen van de stedenband nemen deel Gezondheidszorg, Sport en Cultuur.
We willen vanuit de werkgroep Cultuur via Xplore een theateruitwisseling opstarten tussen Haarlem en Mutare. Tijdens mijn werkzaamheden voor de werkgroep en voor de aanvraag van Xplore stuitte ik elke keer op het gebrek aan informatie vanuit Mutare. Ideeën en initiatieven ontstonden binnen de werkgroep, maar informatie ontbrak over de behoeften en ideeën uit Mutare. Ook vanuit de werkgroep en de stedenband, kwam vaker de vraag over de mogelijkheden in Mutare. Vandaar dat ik zelf na enige tijd voorstelde om in het kader van het Xplore programma naar Mutare af te reizen en onderzoek te doen naar de behoeften en mogelijkheden in Mutare op het gebied van cultuur. In combinatie met mijn onderzoek in Haarlem voor de werkgroep zou ik zo tot aanbeveling kunnen komen voor een structurele culturele uitwisseling tussen de twee steden.

De doelstellingen van zowel de stedenband als de werkgroep Cultuur zijn gebaseerd op wederkerigheid, wederzijds respect en het stimuleren van een brede participatie. Het in de arme Derde Wereld neerplanten van in het Westen mooi bedachte projecten is iets wat de stedenband wil voorkomen. Echter de communicatie tussen Mutare en Haarlem verloopt niet altijd even soepel. Om dit te veranderen werd eind 2005 besloten om een afgevaardigde van Mutare naar Haarlem te halen en andersom. De twee 'vertegenwoordigers' kunnen door desk en fieldresearch de culturele wereld en de behoeften van de bevolking van de andere stad ontdekken. Op deze manier kan de stedenband zowel in Haarlem als in Mutare een succesvolle werkgroep Cultuur neerzetten. In januari 2006 kwam Athanasius Ruswa, de Provincial Arts Administrator van Mutare, in Haarlem op bezoek. Een aantal weken deed hij onderzoek in Haarlem. Tijdens zijn bezoek kwamen 5 kunstdisciplines naar voren als mogelijke kansen voor uitwisseling namelijk theater, dans, muziek, beeldende kunst en fotografie. De volgende stap is een onderzoek in Mutare naar de mogelijkheden voor een structurele culturele uitwisseling gericht op deze 5 disciplines.

Het onderzoek
Zowel internationaal als nationaal wordt de laatste jaren het belang van kunst en cultuur binnen  ontwikkelingssamenwerking benadrukt. Kunst en cultuur zijn belangrijke bronnen van kracht voor ontwikkeling van een samenleving. De ontmoeting met een andere cultuur laat mensen anders naar elkaar kijken, zet aan om in debat te gaan en leert mensen elkaar te waarderen. Deze aanraking geeft nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven. De werkgroep Cultuur brengt de Mutarese en Haarlemse bevolking met elkaar in contact via kunst en cultuur en richt zich op structurele uitwisselingen. Van beeldende kunst, theater en muziek tot aan film en literatuur. De werkgroep wil op deze manier de kennis over en waardering voor tradities, kunst en cultuur vergroten onder de bevolking van Haarlem en Mutare.

Probleemstelling
Waar liggen de behoeften voor een structurele culturele uitwisseling tussen Haarlem en Mutare en hoe kunnen deze optimaal ingevuld worden?

Doelstelling:
Het verstrekken van een advies aan de Stedenband en in het bijzonder de werkgroep Cultuur over de mogelijkheden voor een structurele culturele uitwisseling tussen Haarlem en Mutare.
Dit door middel van het in kaart brengen van de wensen van de doelgroep en de culturele, politieke, organisatorische en financiële beperkingen en mogelijkheden in zowel Haarlem en Mutare.

De structurele culturele uitwisseling van de stedenband Haarlem-Mutare biedt mogelijkheden tot uiting van identiteit voor de betrokken partijen. Tegelijkertijd mag het onbegrensde inspirerende vermogen niet over het hoofd gezien worden.

Theater
In het cultuurprogramma van Xplore is een theaterworkshop met deelnemers uit Mutare en Haarlem gepland. De theaterworkshop wordt gehouden in augustus in Mutare. Aan de workshop nemen twee afgestudeerde theaterdocenten van de Theaterschool uit Amsterdam deel. Samen met jongeren uit Mutare gaan we werken aan de uitvoering van een stuk.

Via de website van de stedenband kunt u mijn ervaringen blijven volgen.

Elise van der Mark

www.xplore.nl

www.haarlem-mutare.nl