De vijf gevangenen, die deel uitmaken van de groep van 75 gewetensgevangenen die slachtoffer werden van de arrestatiegolf, die Cuba in 2003 overspoelde. De voorgenomen vrijlating is daarom met gemengde gevoelens onthaald. Moor: "We hopen van harte dat de door de Cubaanse autoriteiten aangekondigde vrijlating van de overige (47) gevangenen van deze groep spoedig zal plaatsvinden. Het zal voor de gevangenen en hun familieleden het einde betekenen van veel persoonlijk leed. Het politieke probleem van de repressie en het gebrek aan democratie, dat aan de arrestaties ten grondslag lag, duurt echter onverminderd voort."

De gevangenen die in 2008 werden vrijgelaten hadden deze keuzevrijheid niet. Door de uitwijzing naar Spanje voelen ze zich geïsoleerd van de maatschappelijke bewegingen op Cuba. Een herhaling hiervan bij een dergelijke grote groep politieke activisten, zou een fatale slag zijn voor het democratische maatschappelijke middenveld op Cuba.

"Een ander gevaar is dat de internationale aandacht voor de politieke repressie op Cuba zal verslappen", signaleert Moor. De groep van 75 gewetensgevangenen heeft een sterk internationaal profiel, mede dankzij hun vrouwelijke familieleden. Zij houden elke zondag in het wit gekleed een publieke protestmars tegen de gevangenschap van hun geliefden. In 2005 wonnen deze Damas de Blanco hiervoor de Sacharov mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Naast de groep van 75, zitten er tenminste nog 115 politieke gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vast. De Cubaanse autoriteiten blijken nog steeds detenties, met name kortdurende detenties, strategisch in te zetten als middel van repressie. Ook hiervoor is aanzienlijk minder internationale aandacht. 

Het Cuba Platform hoopt dat de toekomstige Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken ten aanzien van Cuba een krachtig mensenrechtenbeleid zal voeren. Moor: "De minister moet in een bilaterale dialoog aandacht vragen voor de overgebleven politieke gevangenen en de repressie in Cuba aan de orde stellen. In EU-verband moet de minister erop hameren de EU richtlijnen ter bescherming van mensenrechtenverdedigers serieus ter hand te nemen."

Het Cuba Platform heeft zich  de afgelopen zeven jaar ingespannen om op internationaal niveau aandacht voor het lot van de gewetensgevangenen te vragen, en hun familieleden moreel en politiek te ondersteunen. In maart van dit jaar werd Laura Pollan (leidster van de Damas de Blanco) door de Cubaanse autoriteiten nog een uitreisvisum naar Nederland geweigerd en kon ze niet aanwezig zijn bij de Nederlandse première van de documentaire over de Vrouwen in het Wit op het Movies that Matter Festival in Den Haag. 

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u bellen met Helma Maas, IKV Pax Christi, 06 – 48.98.14.88 Marianne Moor is beschikbaar voor interviews op 06- 53 22.13.79

Het Cuba Platform Nederland bestaat uit: Amnesty International Nederland, CLAT Nederland, CNV Internationaal, Cuba Futuro, Glasnost in Cuba en IKV Pax Christi.

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer