Partnerbericht

Crowdfinanciering helpt energiecoöperaties met draagvlak en financiële participatie 

Het betrekken van burgers bij energieprojecten zorgt voor lokale betrokkenheid bij de realisatie, eerlijke verdeling van de baten van de groene energie en het daaruit vloeiende rendement. Burgercoöperaties hebben hiervoor financiering nodig. Onlangs haalde energiecoöperaties Blauwvinger Energie en Nieuwleusen Synergie financiering op via Oneplanetcrowd voor hun energieprojecten.

Het belang van energiecoöperaties
Nederland bungelt onderaan het Europese lijstje met slechts 11 procent hernieuwbaar energieverbruik per jaar. Wanneer we kijken naar buurlanden als Denemarken en Duitsland, die het een stuk beter doen, zien we dat daar 55% van de windturbines in handen van coöperaties is, terwijl dit in Nederland slechts 15% is. Hier ligt dus een mogelijke oplossing voor dit probleem. Het betrekken van burgers bij energieprojecten zorgt voor lokale betrokkenheid bij de realisatie, eerlijke verdeling van de baten van de groene energie en het daaruit vloeiende rendement. Burgercoöperaties hebben hiervoor financiering nodig. Onlangs haalde energiecoöperaties Blauwvinger Energie en Nieuwleusen Synergie financiering op via Oneplanetcrowd voor hun energieprojecten.

Lokale financiering van energieprojecten 
Zonnepark Bomhofsplas Zwolle is het grootste drijvende zonnepark van Europa en wekt groene energie op voor ruim 7.000 huishoudens. Blauwvinger Energie, initiatiefnemer van het project, ontstond in 2011 na een oproep van de gemeente Zwolle om mee te werken aan het verduurzamen van het lokale energiegebruik. De coöperatie streeft ernaar om zoveel mogelijk huishoudens toegang te geven tot groene stroom. Blauwvinger Energie haalde ruim € 1 miljoen financiering op voor Zonnepark Bomhofsplas Zwolle. Omwonenden kregen als eerste de mogelijkheid om te investeren. Daarna werd de propositie ook aangeboden aan de, meer dan 30.000, particuliere duurzame investeerders van Oneplanetcrowd.

Energiecoöperatie Nieuwleusen Synergie heeft als motto: ‘Deur ons, veur ons’. De baten van de gezamenlijke inspanningen en projecten vloeien weer terug in de gemeenschap. Toen bekend werd dat de provincie had besloten dat er in de gemeente windmolens geplaatst moesten worden besloot de coöperatie daarom om het initiatief te nemen. Veurdewind heeft € 450.000 financiering opgehaald voor de realisatie van twee windturbines. Deze leveren genoeg energie voor 8.000 huishoudens. De 200 investeerders komen allemaal uit de gemeente Dalfsen en omgeving. De financiering is dus geheel lokaal opgehaald.

Burgerparticipatie: kapitaalkracht om zelf projecten te realiseren 
De gemeente Dalfsen had de wens om een zo groot mogelijk deel van de gemeente te betrekken bij de bouw van de windmolens. Crowdfinanciering was de invulling van de belofte om de inwoners te laten participeren, vertelt Rieks, secretaris van de coöperatie. “De mogelijkheid om te kunnen investeren in het project helpt mee bij de betrokkenheid van de inwoners. Op die manier komt duurzaamheid hoger in ieders gedachten.” Rieks kreeg dan ook veel positieve reacties vanuit de omgeving. “Soms word je zelfs aangesproken in de supermarkt, dat we goed bezig zijn.”  

Milou, projectleider bij Blauwvinger Energie, ervaarde hetzelfde. “Door gebruik te maken van crowdfinanciering wordt het niet alleen een project van de coöperatie, maar van de hele omgeving”, vertelt ze. “Het wordt ‘ons’ project. Dit zou je met een gewone bancaire financiering niet kunnen bereiken. Alleen al hierom zou ik voor crowdfinanciering kiezen.” 

Dit laat zien dat crowdfinancieringsprojecten draagvlak creëren onder burgers. De mogelijkheid om te participeren in een energieproject én om zo financieel mee te profiteren draagt bij aan de betrokkenheid onder omwonenden. “Daarnaast is crowdfinanciering het perfecte middel om een bancaire financiering aan te vullen”, aldus Jitske Harms-Rohof Investment Specialist bij Oneplanetcrowd. “Een bank zoekt vaak garantievermogen, wat kan worden ingevuld door crowdfinanciering”.

Ondersteund en ontzorgd 
Er komt natuurlijk veel kijken bij het ophalen van financiering bij een grote groep particuliere investeerders. Nieuwleusen Synergie was volgens Rieks vooral op zoek naar een partij die de grootste zorgen rondom het financieringstraject kon wegnemen, zoals een onafhankelijke analyse, informatievoorziening voor investeerders en vervullen van administratieve zaken. Ze vonden daarbij in Oneplanetcrowd de juiste partner. Rieks vertelt dat hij de professionaliteit van Oneplanetcrowd als heel fijn heeft ervaren en dat hij op meerdere vlakken, bijvoorbeeld administratief- en fiscaal, ontzorgd werd.

Ook Blauwvinger Energie is te spreken over de samenwerking. “We vonden de persoonlijke benadering van Oneplanetcrowd heel fijn. We hadden hierdoor niet het gevoel dat we met een partij samenwerkten die heel ver weg zat. We werden ondersteund bij het project en op bepaalde gebieden ontzorgd”, aldus Kees, voorzitter van Blauwvinger Energie. Kees vertelt ook dat crowdfinanciering heeft bijgedragen aan de naamsbekendheid van het project. “Mede daardoor ziet de toekomst er rooskleurig uit, met veel mooie nieuwe projecten in de regio.”  

Samen bouwen aan een groene toekomst
De energietransitie kan niet slagen zonder draagvlak van de burger. Met een (lokale) publieke financieringscampagne worden burgers geïnformeerd, betrokken bij het initiatief en krijgen zij de mogelijkheid om (financieel) mee te profiteren. Weerstand kan zo omgezet worden in draagvlak. Crowdfinanciering via Oneplanetcrowd heeft Blauwvinger Energie en Nieuwleusen Synergie de mogelijkheid geboden om financiering op te halen en tegelijkertijd te voldoen aan de wens van lokale burgerparticipatie. De coöperaties haalden een mooi bedrag op en kunnen verder bouwen aan een groene toekomst. Wilt u ook bouwen aan een groene toekomst en bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

>> Meer informatie over financiering voor energieprojecten vindt u hier.