Ontwikkelingsorganisatie Cordaid heeft een nieuw fonds ingesteld, het Cordaid Particulier Initiatief Fonds, waar Nederlandse organisaties, stichtingen en groepen geld en expertise kunnen aanvragen voor kleinere projecten in landen van het Zuiden.

Migrantengroepen

Cordaid had al het Cordaid Service Fonds, waar serviceclubs (Rotary, Lions enz.) aanvullende financiering kunnen krijgen voor kleinere projecten in het Zuiden. Daarnaast helpt Cordaid migrantengroepen met projecten in het Zuiden, meestal de landen van herkomst. En met het Bureau Maatwerk bij Terugkeer worden asielzoekers die terug willen naar hun land van herkomst ondersteund. Voorts heeft Cordaid een aantal kleinere projecten voor groepen die in Nederland aan de rand van de samenleving verkeren.
Al deze activiteiten zijn per 1 april binnen Cordaid, samen met het nieuwe Particulier Initiatief Fonds, ondergebracht in het Service Bureau Particulieren.

In beweging voor ontwikkelingssamenwerking

Cordaid vormt samen met Memisa, Mensen in Nood en Vastenaktie een van de grootste internationale ontwikkelingsorganisaties. Gesteund door een half miljoen mensen in Nederland werkt Cordaid met ruim duizend partners wereldwijd aan een menswaardig bestaan voor armen en rechtelozen. Met het nieuwe fonds wil Cordaid in Nederland meer mensen in beweging krijgen voor ontwikkelingssamenwerking. Zij kunnen niet alleen maar geld doneren bij de Cordaid-fondsen, maar als zij willen ook daadwerkelijk in actie komen met concrete projecten, waarbij Cordaid hen helpt met geld, expertise en contacten.

Bij het nieuwe Cordaid Particulier Initiatief Fonds kan per project jaarlijks maximaal € 12.500 worden aangevraagd. Het gaat niet om goede projectideeën die men bij Cordaid wil droppen. De aanvragers moeten zelf een aandeel hebben in het initiatief in de vorm van geld en/of tijd. De initiatiefnemende organisatie of groep blijft zelf verantwoordelijk voor de haalbaarheid en de evaluatie van het project. Geld dat van Cordaid wordt ontvangen, kan niet worden gebruikt voor de organisatie zelf (loonkosten medewerkers, vergoeding bestuursleden, functioneringskosten). Dit moet door de leden en organisaties zelf worden opgebracht.
Het aanvraagformulier en meer over voorwaarden en landen is aan te vragen bij Cordaid en binnenkort ook te vinden op de website www.cordaid.nl.

Meer informatie?

Adres Cordaid Service Bureau Particulieren (SBP):
Postbus 16440 – 2500 BK Den Haag
tel. 070 3136335, e-mail: sbp@cordaid.nl , www.cordaid.nl

Voor meer informatie over Cordaid Service Bureau Particulieren:
Joep van Zijl (hoofd, tel. 070 3136 120) of Martje van Nes (voorlichting, tel. 070 3136 110).

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer