Cordaid neemt van 16 januari tot en met 22 januari deel aan het World Social Forum (WSF) in Bombay. In India steunt Cordaid organisaties van kastenlozen (dalits) die op vreedzame wijze opkomen voor hun rechten. Verschillende partners nemen deel aan een nationale Campagne van mensenrechten van dalits. In aanloop naar het WSF komen duizenden dalits vanuit vier verschillende plaatsen in India naar Mumbai, de plek van het WSF. Daar zullen zij
aandacht vragen voor de onrechtvaardige behandelingen waar zij mee geconfronteerd worden.

Positie van de laagste kasten verbeteren

Bij de onafhankelijkheid van India is onaanraakbaarheid in 1950 grondwettelijk verboden, en is het kastenstelsel als zodanig onwettig verklaard (artikel 17). Bovendien moeten de Indiase deelstaten bijzondere maatregelen nemen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid om de positie van de laagste kasten te verbeteren (artikel 46). Desondanks worden de dalits nog altijd gediscrimineerd en onrechtvaardig behandeld. Het is hen bijvoorbeeld verboden uit bepaalde putten water te halen, zij moeten uit respect gaan staan voor mensen uit hogere kasten en veel dalit vrouwen worden gedwongen tot seksuele diensten door grootgrondbezitters en politie.

Thema’s van World Social Forum

Het World Social Forum is ontstaan als een tegenbeweging van het jaarlijks in Davos gehouden Wereld Economisch Forum waar grote multinationals en politieke leiders aan deelnemen. Het eerste World Social Forum werd georganiseerd in 2001 in Brazilië. Ongeveer twintigduizend mensen uit ruim honderd landen namen daaraan deel. Het thema van het World Social Forum in 2004 – een betere wereld is mogelijk – zal zich richten op vijf thema’s: globalisering als een vorm van imperialisme, patriarchaat, discriminatie op basis van kaste en racisme, militarisme en vrede en religie en fundamentalisme.

Meer informatie?

Cordaid afdeling Azië, Astrid Frey, tel. 070 3136 435 of 06 18889008, astridfrey@cs.com
Verblijf in Mumbai: Midland Hotel in Mumbai, Jawaharlal Nehru Road, Santacruz (East) Mumbai,
tel. 26110413/ 0414/ 8607/ 8608 e-mail: hotel.midland@vsnl.com.

Cordaid Communicatie: Barbara Berger, tel. 070 3136 633

Meer informatie over de mars van de dalits is ook te vinden op www.dalits.org

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer