Datum:                  Donderdag 24 november 2011

Tijd:                       Lecture 9.30 – 12.00  (koffie en thee vanaf 9.00 uur)

                             Workshops 12.00 – 16.00 hours (including lunch)

Locatie:                 Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, 3511 AZ in Utrecht

Gast sprekers:      o.a. Edwin Willemsen (Fresh Food Technology BV, Tiel),  Fons van der Velden (Context, international cooperation)

Dagvoorzitter:        Marleen Hasselerharm (International Child Support)


Kritiek op ontwikkelingssamenwerking is de laatste jaren in Nederland sterk toegenomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking verlaagd moet worden en het huidige kabinet bezuinigd hier ook fors op. Sinds de bezuiniging wordt de nadruk meer gelegd op economische ontwikkeling in plaats van sociale ontwikkeling, waardoor zelfredzaamheid, investeringen en economische groei nu centraal staan. Mede als gevolg hiervan proberen steeds meer ontwikkelingsorganisaties sociaal politieke veranderingen op een bedrijfsmatige manier te bevorderen.

Lecture & Paneldebat
In de lecture zal de vraag: ‘In hoeverre is sociaal ondernemerschap een alternatief voor traditionele ontwikkelingssamenwerking?’ centraal staan. Fons van der Velden (directeur Context, international cooperation) zal een inleiding verzorgen over sociaal ondernemerschap: wat is sociaal ondernemerschap en waarom zou je sociaal ondernemen? Vervolgens zal de praktische kant van sociaal ondernemerschap worden belicht. Edwin Willemsen is uitgenodigd om een aantal voorbeelden te presenteren van social businesses in India en Kenia. Vervolgens zal onder leiding van dagvoorzitter Marleen Hasselerharm (ICS) een paneldebat worden georganiseerd waarin ook jonge sociaal ondernemers gevraagd worden om mee te denken over de relevantie, de beleidsmatige aspecten en de operationele issues rondom sociaal ondernemerschap als alternatief voor traditionele OS.

Werkateliers
Na de lecture en het paneldebat in de ochtend volgt een workshopronde (werkatelier) in de middag. Bij deze workshops gaan kleine groepen actief aan de slag met verschillende dimensies van het thema. Er vinden drie interactieve verdiepingsworkshops plaats waarin gewerkt wordt aan verschillende cases. Je kunt je inschrijven voor de volgende workshops:


Workshop 1: Sociaal ondernemerschap

Workshop 2: Social Return On Investment (SROI)

Workshop 3: Civic Driven Change

Aanmelden
De lecture en het werkatelier zijn vrij toegankelijk. Wel verzoeken we je om je van te voren aan te melden. Bij de aanmelding kun je een keuze maken voor het bijwonen van alleen de lecture of voor het bijwonen van de lecture en één van de drie workshops die hierboven genoemd zijn. Meer informatie over de thema’s kun je lezen bij de aanmelding. Je kunt je online aanmelden, door hier te klikken. Mocht je nog vragen hebben over deze bijeenkomst of het aanmelden, dan kun je contact met ons opnemen via info@contextmasterclass.nl.

Context, international cooperation organiseert deze Context MasterClass in samenwerking met International Child Support (ICS), Stichting Het Groene Woudt (SHGW) en Quid Pro Quo (QPQ).

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer