De Context MasterClass is een trainingstraject van een jaar over methodieken van draagvlakversterking voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Context, international cooperation organiseert de MasterClass in coproductie met de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen verbindt een certificaat van deelname aan de MasterClass.

 

Doelgroep

 

De Context MasterClass is bedoeld voor professionals met relevante werkervaring op het gebied van draagvlakversterking voor internationale samenwerking (zoals beleids­mede­werkers, programmamedewerkers, communicatiemedewerkers of fondsenwervers). Van deelnemers wordt verwacht dat ze binnen hun eigen organisatie een zodanige positie innemen, die hen in staat stelt om leerervaringen uit de MasterClass daadwerkelijk toe te passen binnen de eigen werkomgeving.

 

Waarom meedoen?

 

Bent u in uw werk bezig met het vergroten van betrokkenheid van Nederlanders bij internationale samenwerking en wilt u zich graag verder verdiepen en ontwikkelingen op dit gebied? Dan is de Context MasterClass voor u een geschikt trainingstraject.

 

Tijdens dit trainingstraject wordt namelijk meer inzicht geboden in het begrip draagvlak en worden methodieken aangereikt om te werken aan de vergroting van betrokkenheid bij internationale samenwerking. Gedurende het traject wordt o.a. ingegaan op manieren om uw doelgroep te bepalen en te bereiken, een campagne op te zetten of een effectieve lobby te voeren. Ook wordt aandacht besteed aan het meten van de resultaten van draagvlakactiviteiten en de communicatie hierover. De toepassing van het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk is een centraal uitgangspunt in de training. De Context MasterClass biedt tevens een uitgelezen gelegenheid om uw netwerk uit te breiden.

 

Data, locatie en prijs

 

De training bestaat uit vier tweedaagse bijeenkomsten, die plaats zullen hebben in Zwolle. De bijeenkomsten vinden plaats op: 11 en 12 oktober 2007, 10 en 11 januari 2008, 13 en 14 maart 2008, 22 en 23 mei 2008.

 

Voor deelname aan de Context MasterClass wordt een eigen bijdrage van € 500,- gevraagd.

 

Sollicitatieprocedure

 

Heeft u interesse in deelname aan de Context MasterClass Draagvlakversterking 2007-2008, dan nodigen wij u uit om een brief of e-mail met uw motivatie voor deelname en uw CV te sturen naar Context, international cooperation (info@developmenttraining.org) t.a.v. de heer Chris Eijkemans, onder vermelding van Aanmelding CMC.

 

Graag ontvangen wij uw brief vóór 10 augustus aanstaande. Na ontvangst van uw brief wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst op donderdagmiddag 30 augustus in Utrecht of 6 september in Zwolle. Tijdens deze bijeenkomst wordt nadere informatie en uitleg gegeven over de Context MasterClass, waaronder een toelichting op het programma, de voorwaarden voor certificering en de overige eisen en verwachtingen die gesteld worden aan deelname. Uiteraard krijgt u ook de gelegenheid tot het stellen van al uw vragen. Uiterlijk 14 september a.s. ontvangen sollicitanten bericht over of zij aan de Context MasterClass kunnen deelnemen.

 

Meer info

 

Voor meer informatie over de Context MasterClass verwijzen we u graag naar onze website. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch of per e-mail bereiken voor eventuele vragen of toelichting via 030-2737500 ofinfo@developmenttraining.org. 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer