Partnerbericht

Context MasterClass 20 januari 2011

Tijdens een rijk gevuld programma zullen diverse gastsprekers bij de Context MasterClass van 20 januari 2011 reflecteren op de toekomst van mondiaal burgerschap. Dit doen zij mede op basis van de nieuwe publicatie ‘Van draagvlak naar mondiaal burgerschap’, die tijdens de lecture zal worden gepresenteerd. In deze publicatie – gebaseerd op het materiaal van zeven jaar Context MasterClass – worden verschuivingen in het denken over mondiale betrokkenheid weergegeven. Ton Vrijenhoek en enkele andere oud deelnemers aan de Context MasterClass zullen naar aanleiding van deze publicatie hun reflecties delen over ontwikkelingen en uitdagingen rond wereldburgerschap.

Tevens zal Roberto Calzadilla (de Boliviaanse ambassadeur in Nederland) vanuit een internationaal perspectief reflecteren op mondiaal burgerschap. Wat is de relatie tussen mensen in Nederland die hun rol en verantwoordelijkheid als wereldburger op zich nemen met bijvoorbeeld boeren in Bolivia? En welke kansen of uitdagingen ziet hij voor de toekomst van wereldburgerschap?

Ten slotte zal Frans van den Boom (directeur NCDO) in gaan op de vraag hoe het veld van wereldburgerschap zich de komende tijd zal organiseren in Nederland. Van den Boom zal diverse rollen en spelers positioneren en daarbij speciaal ingaan op de rol van NCDO

Context, international cooperation nodigt je van harte uit deze bijeenkomst van de Context MasterClass bij te wonen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een feestelijke borrel.

Aanmelden

De lecture is vrij toegankelijk. Wel verzoeken we je om je van te voren aan te melden. Dat kan online, door hier te klikken. Mocht je vragen hebben over deze bijeenkomst of het aanmelden, dan kun je contact met ons opnemen via info@contextmasterclass.nl.

Meer informatie over het programma van deze middag kunt u vinden op onze website www.contextmasterclass.nl.