Het thema van deze Lecture is 'Fondsenwerving voor draagvlak; beleidsmatig en operationeel'. De lezing zal geleid worden door Corine Aartman, een van de oprichters van het Nederlands Genootschap van Fondsenwervers. Zij zal spreken over het belang van fondsenwerving en of dit een bijdrage levert aan het versterken van draagvlak voor internationale samenwerking. Want wat doe je met een draagvlak van 1 kilometer breed en 1 centimeter diep? Verder zal Aartman de trends en uitdagingen in de charimarkt en het geefgedrag in Nederland toelichten. Mede aan de hand van best practices uit het Zuiden zal zij u van nuttige tips voorzien voor het opzetten van een innovatieve fondsenwervingcampagne.

 

Dit is de zesde van in totaal zeven openbare Lectures in het kader van de Context MasterClass Draagvlakversterking 2006-2007; een trainingstraject voor senior medewerkers van organisaties die zich bezighouden met internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Sterenborg op telefoonnummer 030-2737500 of kijken op de website: www.contextmasterclass.nl.

 

Aanmelding Lecture

Wilt u deze Lecture bijwonen? Meldt u zich dan aan door een email te sturen naar Context via info@developmenttraining.org. De Lecture is vrij toegankelijk.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.00 uur; aanvangstijd Lecture 9.30 uur.

www.contextmasterclass.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer