Partnerbericht

Container met boeken verstuurd naar zusterstad Mutare in Zimbabwe

Campagne Leeshonger

In haar speech bij het ontvangst van de Nobelprijs voor de literatuur in 2008 zei Doris dat de mensen in Zimbabwe die zuchten onder het plunderbewind van Robert Mugabe niet alleen honger hebben naar voedsel maar ook naar kennis. Want de mensen daar zijn goed opgeleid maar kunnen geen boeken betalen. Daarom heeft de Stichting Stedenband Haarlem-Mutare deze winter de campagne LEESHONGER opgezet. Met Leeshonger vroegen we de Haarlemmers hun boekenkast te plunderen en alle Engelstalige boeken die ze kunnen missen naar een van de inzamelpunten te brengen.

Op  23 januari ging de campagne Leeshonger van start in de Centrale Bibliotheek Haarlem. Op de plek waar het begon werd Leeshonger op woensdag 25 februari ook weer  afgesloten, en lazen bekende schrijvers en anderen voor uit het werk van Zimbabwaanse schrijvers.  Op beide avonden werd de muziek verzorgd door het  Wings Ensemble o.l.v. Leendert Booijens.

Veel mensen uit de omgeving hebben hun steentje bijgedragen en boek(en) naar de inzamelpunten gebracht. Begin april waren er zo’n 400 verhuisdozen met boeken ingepakt en het pakken zou nog verder gaan. Het ging om ca. 16.000 boeken.

 

 

Brand

En toen sloeg in het derde weekend van april het noodlot toe. De opslag van de stedenband was in de kelder van een voormalige school die kosteloos ter beschikking was gesteld door woningstichting Elan Wonen. In de kelder stonden ook twee auto’s waarvan er één door vandalen in de brand werd gestoken. De enorme rookschade die deze brand veroorzaakte in het gehele gebouw maakte een groot deel van de ingezamelde spullen onbruikbaar. Het gehele gebouw moest worden ontruimd voor reiniging en onze spullen mochten niet terug in het gebouw. De te redden materialen hebben we tijdelijk opgeslagen in een container op het terrein van de voormalige school. De door ons ingepakte boeken konden voor het overgrote deel behouden blijven. Wel zijn alle beroete boekendozen vervangen en gelukkig bleek de inhoud van deze dozen niet te zijn aangetast. In totaal hebben we nu 358 verhuisdozen met boeken opnieuw verzendklaar gemaakt.

 

Afgelopen woensdag 12 augustus j.l. is de container opgehaald door de expediteur Mission and Relief naar de Rotterdamse haven. Binnen tien dagen zal de container per schip via Beira worden verscheept vervolgens en per trein naar Mutare worden getransporteerd. Het is de verwachting dat de container over twee maanden in Mutare zal aankomen.l die kosteloos ter beschikking was gesteld door woningbouwver

 

Betrokken partners

Voor de verscheping hebben we geld ingezameld via fondsen en particulieren. Hiervoor hebben we bijdragen ontvangen van de Ruigrokstichting, de Stichting Katholieke Openbare Bibliotheek, Internationale School Amsterdam, Stichting de Drie Gebroeders, bouwbedrijf de Nijs en de gemeente Haarlem. De familie Vink uit Spaarndam bedanken we heel hartelijk voor het op hun erf zetten van de container en servicebuse en Elan-Wonen voor het beschikbaar stellen van opslagruimte in het voormalige Adriaan Pauwcollege.  We bedanken iedereen die deze actie mogelijk gemaakt heeft. De campagne leeshonger is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het NCDO.

 

Namens het comité LEESHONGER bedankt!

Rieks Swarte                           theatermaker                           

Els Pelgrom                             schrijfster

Bram Rietveld                          Stadsbibliotheek Haarlem         

Heleen van Ham                      Toneelschuur

Anna Oolders                           Atheneum boekhandel 

Ciska Jonkers                           Soroptimistclub Haarlem e.o.

                                               (Vakvouwen voor vrouwen)

Hans van der Velden                leraar internationaal onderwijs      

Kitty Janssen                            leraar internationaal onderwijs

Richard Lagerweij                    Stedenband, graficus

Dik Bol Stedenband                  Stedenband, coördinator

Elisabeth Lodewijk                   Stedenband, onderwijs

Marie Thérèse Meijs                 Stedenband, bestuur 

 

 

The quest for reading materials in Zimbabwe is a living one. We used to be the brain basket of our region and we boasted of highly qualified and intellectual people. But our educational system has been eroded by the ongoing persistent economic problems that have made the teachers leave their students for greener pastures.

The country is suffering brain drain. We desperately lack reading materials, not only novels but also educational books, to develop our students in all kinds of subjects. We need books for all levels from primary schools up to Universities.’

 

Keaven Simomondo, Zimbabwaanse dichter en acteur