Partnerbericht

Conferentie Tolerantie en kwetsbaarheid

René Girard die enkele jaren terug een eredoctoraat ontving van de VU is bekend geworden door zijn mimetische theorie.

 
De theorie legt de potentiële gewelddadige driehoeksverhouding bloot waarin mensen elkaar aanvankelijk als modellen en steeds meer als rivalen zien. Geweld ligt constant op de loer en een uitweg wordt slechts gevonden door een zondebok aan te wijzen. De theorie werpt een verhelderend licht op conflicten in gebieden waar IKV Pax Christi actief is, inclusief Nederland.
 
De conferentie wordt geopend door bisschop van Luyn, voorzitter van Pax Christi Nederland en Ian Buruma, die het boek 'Moord in Amsterdam' heeft geschreven. De titel van de Engelse uitgave is : Murder in Amsterdam. The death of Theo van Gogh and the limits of tolerance.
 
De conferentie wil deze grenzen van tolerantie onderzoeken en relateren aan de kwetsbaarheid die daarmee gepaard gaat. Lees voor meer informatie het persbericht van 18 juni of lees verder op de website www.blaisepascal.nl/covr