Partnerbericht

Conferentie: Rol migranten bij ontwikkeling van Filippijnen

Diverse Nederlands-Filippijnse vertegenwoordigers gaan daarom ook naar deze conferentie. De in Geneve gevestigde organisatie Economic Resource Center for Overseas Filipinos (ERCOF) en Mindanao Land Foundation organiseren de bijeenkomst.

Belangrijkste bron van buitenlandse deviezen

Jaarlijks wordt door Filippijnse migranten ruim 6 miljard dollar naar de Filippijnen gestuurd. Dit is van vitaal belang voor de economie en de belangrijkste bron van buitenlandse deviezen. Migranten spelen zo een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van hun land van herkomst. Over deze rol zal de conferentie ook gaan. Banken en overheid kunnen nog veel doen om dit proces beter te faciliteren. Tijdens de workshops zullen concrete adviezen worden ontwikkeld over de maximalisatie van de financiële bijdragen en het effectief gebruik daarvan en welke rol alle partijen hierin kunnen spelen.

De conferentie zal een internationaal karakter hebben. Verschillende ontwikkelingsorganisaties uit de EU en Azië zullen de bijeenkomst bijwonen. Vanuit Nederland stuurt Stichting Oikos een waarnemer om het proces van dichtbij te bestuderen en mensen te interviewen over de rol die ze spelen bij de ontwikkeling van rurale gebieden in de Filippijnen.
De conferentie is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Cordaid en Novib. Er worden ruim 100 deelnemers verwacht uit onder meer Japan, België, V.S., Saoedie Arabië, Zwitserland, Hong Kong, Italië en Nederland.

Novib
Cordaid
Cordaid