Partnerbericht

Colombiaans vredesproces brengt nieuwe uitdagingen

Vredesproces brengt nieuwe uitdagingen

Naast CGT voorzitter Julio Roberto Gomez, maken o.a. ook kardinaal Rubén Salazar en Ati Quigua, vertegenwoordiger van de inheemse bevolkingsgroepen en enkele oud-policitici, deel uit van de commissie. Ook het team dat in de Cubaanse hoofdstad Havana met de FARC onderhandelt zal geadviseerd worden door de commissie.

Na ruim twee jaar onderhandeling lijkt een vredesakkoord voor Colombia nabij. Sinds midden jaren zestig is er een gewapende machtsstrijd gaande tussen paramilitaire groepen, guerrilla’s, drugsbendes en de overheid. In 2012 zijn op Cuba vredesonderhandelingen gestart tussen de overheid en de FARC. Dit heeft inmiddels tot twee akkoorden geleid. Het derde akkoord lijkt aanstaande. 

Naar verwachting volgen in 2015 de laatste akkoorden, waarmee een einde zou kunnen komen aan het gewapende conflict. Dit zou een nieuw tijdperk voor Colombia betekenen. Een periode van transitie, met een postconflict agenda van waaruit aan verbeteringen gewerkt kan worden. De vooruitzichten op het welslagen van deze vredesonderhandelingen blijven door de herverkiezing van Santos in 2014, positief.

Jonge gedemobiliseerde militairen zoeken nieuw bestaan

De mogelijk nieuwe situatie zal echter ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengen, zoals een groot aantal gedemobiliseerde militairen (vooral jongeren) die op zoek moeten naar een nieuwe invulling van hun bestaan. CNV Internationaal ziet hierin kansen voor de vakbeweging en stimuleert de CGT om zich nu al voor te bereiden op deze nieuwe situatie. 

Lees verder