'Speciale paragraaf' op ILO-konferentie

Het algemene beeld van Colombia is, dat het de laatste tijd beter gaat qua vakbondsrechten. Dit wordt dan gestaafd met het lagere aantal moorden in vergelijking met eerdere jaren. Margreet Vrieling, beleidsadviseur van CNV Internationaal: "Dat klopt op zich wel. Maar het is nog steeds afschuwelijk hoog. En daarnaast zien we, dat het normale werk van de vakbeweging het laatste jaar steeds moeilijker is geworden en dat ze steeds meer gemarginaliseerd. raken. Steeds minder mensen durven lid te worden en actief te zijn voor een vakbond'.

Vrieling, die officiële gedelegeerde is namens de Nederlandse vakbeweging op de komende ILO-konferentie, noemt het bezoek van de Colombiaanse collega's vooral belangrijk, omdat het de broodnodige achtergrondinformatie en nuancering biedt bij het 'officiële' verhaal van de Colombiaanse overheid en werkgevers. "Heel goed dat ze hier zijn. Informatie over de werkelijke situatie van werknemers in Colombia en problematiek van werknemersorganisaties is nu beter bekend. En in ieder geval is ook eens te meer voor bijna iedereen duidelijk dat de Colombiaanse overheid veel meer moet worden aangesproken op het overtreden van internationale regels'. Ze hoopt daarom, dat op de komende ILO-konferentie nu wel een 'speciale paragraaf' over Colombia wordt aangenomen in de Normencommissie. Vorig jaar werd dat bij een stemming niet gehaald.

Tweede Kamer

Dat was ook het belangrijkste verzoek van de Colombianen dinsdag aan de Tweede Kamer specialisten, die de internationale ILO-normen (zoals het recht op het vormen van een vakbond en het recht om collectief afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden) in hun werkpakket hebben. De kamerdelegatie bestond uit CDA-ers Kathleen Ferrier en Jan Jacob van Dijk en Kris Douma van de PVDA.

De Colombiaanse delegatie voerde ook gesprekken met de Nederlandse ambassadeur voor de mensenrechten De Klerk en met de Internationale Afdeling van het Ministerie van SOZAWE.  Vrieling: 'Duidelijk is, dat er bij beide Ministeries zeer grote bezorgdheid bestaat over de situatie in Colombia'.

De delegatie die afgelopen dagen ons land bezocht, telde drie leden: Héctor Amadeo Rodríguez, uitvoerend secretaris van de vakcentrale CTC, Ramón Eli Cámara, verantwoordelijk voor internationale betrekkingen van de vakcentrale CUT en Mario de Jesús Cardona Marín, verantwoordelijk voor de agrarische en industriesector binnen de vakcentrale CGT.

Meer informatie:

Meer informatie over de vakbeweging in Colombia en in andere landen op de nieuwe website van CNV Internationaal: http://www.cnvinternationaal.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer