Partnerbericht

‘Coalitie voor voedselzekerheid’ van start op Wereldvoedseldag

Agriterra, LTO Nederland, Vrouwen van NU, NAJK en de Nederlandse land- en tuinbouwcoöperaties (NCR) geven morgen, 16 oktober Wereldvoedseldag, het startsein voor de ‘Coalitie voor voedselzekerheid’. Ze doen dat op het Plein bij de Tweede Kamer in  Den Haag en nodigen andere partijen uit zich bij de Coalitie aan te sluiten.

 

Van de wereldbevolking van 7 miljard lijden ongeveer 850 miljoen mensen dagelijks honger. Eén op de acht mensen heeft te weinig voedsel tot zijn beschikking. Twee miljard mensen hebben ‘verborgen honger’ door een tekort aan essentiële voedingsstoffen als vitamine A en ijzer. De Millenniumdoelstelling (eind 2015 maximaal 12% mensen met honger) wordt niet gehaald. “Daar móet wat aan gedaan worden, we mogen daar nooit in berusten. Ondanks allerlei goede initiatieven, plannen en acties is het einde van de honger nog lang niet in zicht”, zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland en van de ontwikkelingsorganisatie Agriterra.

 

Naast het appel dat de Coalitie-partijen doen, is er in een Glazen Huis op het Plein een debat tussen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, jongeren, experts en politici over het thema voedsel. Hier doen ook minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) aan mee. Op het Plein is ter gelegenheid van Wereldvoedseldag ook een informatiemarkt. Bij LTO Noord in Zwolle wordt ’s morgens een discussiebijeenkomst gehouden over het wereldvoedselvraagstuk. Bij het Taste Station van LTO Nederland op Het Plein wordt vooral aandacht worden gevraagd voor de verspilling van voedsel. Youth Food Movement zet dit thema eveneens in de schijnwerpers. Bij het Taste Station laten boeren en tuinders zien hoe ze zich dagelijks inzetten voor veilig en gezond voedsel. De consument moet immers weten waar ons eten vandaan komt, maar ook dat voedsel niet ’zo maar’ weggegooid kan worden. In rijkere landen verdwijnt zo’n 15 procent van het voedsel in de vuilnisbak. 

 

 
De aan de Coalitie verbonden partijen maken zich sterk voor voedselzekerheid voor iedereen in 2030. Voorwaarde is wel dat de boerenbevolking zich verenigt in organisaties om meer grip te krijgen op de productie en de afzet van hun producten. Maar er is meer nodig, het draait ook om zaken als transport, logistiek, opslag, verwerking, afzet, handel etc. De voedselproductie kan volgens de betrokken organisaties in de meeste landen aanzienlijk omhoog. Een derde van al het voedsel in de wereld wordt nu niet benut. Dit komt doordat in ontwikkelingslanden vlak na de oogst veel verloren gaat door slecht transport en gebrek aan opslag- en koelmogelijkheden.

 

De Coalitiepartijen spannen zich in voor de vorming en ondersteuning van landbouworganisaties en –coöperaties in ontwikkelingslanden. Ze willen het agrarisch ondernemerschap in minder ontwikkelde en opkomende economieën versterken. Regeringen van de betrokken landen dienen voorwaarden te scheppen om impulsen te geven aan zowel ontwikkeling van de agrarische sector, als de ketens die daarop volgen. Deze zogenoemde Agriterra-aanpak leidt er per saldo toe, dat boeren en boerinnen en sterkere positie hebben op de markt en in de samenleving.

 

Voedselzekerheid in 2030, dat dient volgens de Coalitiepartijen in 2015 ook onderdeel van de nieuwe doelstelling van de Verenigde Naties te worden: “Honger en armoede de wereld uit in 2030”. Maat: “Onze Coalitie sluit hier naadloos op aan. Goed georganiseerde boeren en boerinnen zijn de sleutel tot de oplossing. Meer voedsel zal dus moeten komen van hogere productiviteit per boer en per hectare, vooral in ontwikkelingslanden. Dan moet ook een einde komen aan oneerlijke concurrentie, zodat die landen overal, dus niet alleen in Europa maar ook in andere werelddelen, meer ruimte krijgen om hun producten af te zetten.”
 

 

 
Organisaties die zich bij de Coalitie voor voedselzekerheid aan willen sluiten, kunnen contact opnemen met Klaas Johan Osinga (kjosinga@ltonoord.nl, 0610686047) of Kees Blokland (blokland@agriterra.org, 0655772811)