Het is goed om te lezen dat internationale samenwerking al in de eerste paragraaf van het coalitie-akkoord aan de orde komt. Ook het bij pijler één van het akkoord geformuleerde project "De Millennium Ontwikkelingsdoelen Dichterbij" heeft Hivos met instemming gelezen. De Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn een belangrijke bindende factor voor het verbeteren van de kwaliteit van de hulp.

De nadruk op basis sociale voorzieningen en de gecoördineerde uitvoering tussen hulpgevende en hulpontvangende landen brengt een beleid gericht op armoedebestrijding dichterbij. Vooral van belang in deze passage van het akkoord is de notie dat achterstanden in het halen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor de minst ontwikkelde landen moeten worden gedicht met concrete initiatieven.

Hivos zal graag met de nieuwe Minister voor Ontwikkelingssamenwerking invulling geven aan deze concrete initiatieven langs wegen van samenwerking met onze partnerorganisaties in het Zuiden.

Dit geldt ook voor de nadruk op de dialoog met het maatschappelijk middenveld, die duidelijk uit het coalitie-akkoord naar voren komt. In Nederland kennen we op dit punt een goede traditie en het is belangrijk dat die door deze coalitie weer wordt opgepakt. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het vaak aan een open en gelijkwaardige dialoog tussen beleidsmakers en maatschappelijke organisaties. Hivos wil bevorderen dat haar partnerorganisaties deze actieve rol kunnen spelen, omdat zij vaak dicht bij de doelgroep zitten en concrete ervaringen kunnen vertalen naar beleid.

Dit is nog eens extra belangrijk gezien de tendens om de hulp meer in de vorm van algemene budgetsteun te geven als gevolg van de internationale trend van harmonisatie. Hivos ziet het belang van die agenda, maar weet ook dat in de praktijk de uitvoering ervan vaak ten koste gaat van de samenwerking met lokale, maatschappelijke organisaties. Hivos wil graag meewerken aan een betere dialoog in de hulpontvangende landen en neemt de uitnodiging daarvoor dan ook graag aan.

Tenslotte nog een punt van serieuze kritiek: het ontbreken van maatregelen voor het verbeteren van de beleidscoherentie. Dit is een gemiste kans. Voor de kwaliteit van ons OS beleid is en blijft het van wezenlijk belang dat andere beleidsterreinen als handel en landbouw de voortgang op het ontwikkelingsdossier niet ondermijnen. Hivos deelt dan ook de kritiek die hierop vanuit brancheorganisatie Partos is gegeven. Ook bij de brede coherentieagenda zullen de Millennium Ontwikkelingsdoelen als leidraad moeten dienen.

hivos_400px

Hivos

Wij zijn Hivos, een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer