Op 16 juli heeft de beheerder de portefeuille hierop aangepast. Daarmee daalde de CO2-impact van de portefeuille van het ASN Aandelenfonds met bijna 28%, van 194 tot 140 ton CO2-uitstoot per miljoen euro omzet. Het ASN Aandelenfonds is het eerste Nederlandse beleggingsfonds dat CO2-uitstoot als beleggingscriterium hanteert, en een van de weinige fondsen wereldwijd.

Uitbreiding duurzaamheidsbeleid
De ASN Bank heeft een strikt duurzaamheidsbeleid. We toetsen ondernemingen, landen en instellingen waarin we investeren en beleggen, aan criteria op het gebied van klimaat en mensenrechten. Klimaatintensieve sectoren, zoals oliebedrijven, zijn daardoor al niet vertegenwoordigd in de ASN-beleggingsfondsen en de bankportefeuille.

Met het nieuwe selectiecriterium voor het ASN Aandelenfonds scherpen wij dit duurzaamheidsbeleid aan. We gebruiken daarbij de gegevens van Trucost. Dit Engelse onderzoeksbureau is gespecialiseerd in het vaststellen van de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu.

De beheerder van de ASN-fondsen selecteert aandelen op basis van de financiële soliditeit en de duurzaamheid van de bedrijven die ze uitgeven. Voor het ASN Aandelenfonds geldt de CO2-uitstoot als extra criterium. Als een duurzaam bedrijf CO2-efficiënt is, belegt het fonds er meer in. Daarentegen maken bedrijven die relatief veel CO2 uitstoten, een kleiner deel van de portefeuille uit.

Positief effect
We hebben alle bedrijven die zijn opgenomen in het universum van het ASN Aandelenfonds, op de hoogte gebracht van het gewijzigde beleggingsbeleid. Zo willen we bedrijven die al aan ons klimaatbeleid voldoen, stimuleren nog klimaatvriendelijker te opereren. Wanneer meer beleggers dit criterium gaan hanteren, heeft dat een positief effect op de aandelenkoers van klimaatvriendelijke bedrijven.

asnbank1

ASN Bank

ASN Bank is de klimaatbank van Nederland die bankiert met respect voor mens, dier en natuur. Daarnaast dragen we ook op andere manieren bij …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer