Volgens verschillende bronnen wil Spanje het huidige beleid ten aanzien van Cuba wijzigen. Vorig jaar is in de EU afgesproken dat op nationale (feest)dagen van afzonderlijke EU-landen de echtgenotes van de ruim anderhalf jaar geleden gevangen genomen dissidenten en de nog vrije dissidenten uit te nodigen voor een receptie op de ambassade. Spanje wil echter met dit uitnodigen stoppen.

Vanuit de kring van de oppositie op Cuba is al zeer negatief geregeerd, weet Terpstra. Hij schrijft: “Voor deze mensen zijn de uitnodigingen voor de recepties een zeer belangrijke erkenning van hun rechten als vrije burgers en een geweldige morele steun in de rug voor hun strijd voor mensenrechten, waaronder vakbondsrechten. Een wijziging van dit beleid door de EU – zonder dat hier iets tegenover staat – zullen ze beleven als een slag in hun gezicht en als een concessie richting Castro.”

Terpstra vraagt in zijn brief de minister om “alles in het werk te stellen om dit huidige EU-beleid voort te zetten totdat daadwerkelijk de groep van de 75 gevangenen, waaronder verschillende van onze vakbondscollega’s, vrij zijn gelaten”. Minister Bot zou zich daarmee scharen achter zijn Duitse, Tsjechische en Poolse collega’s. De regeringen van Engeland en Frankrijk hebben dezelfde vraag (niet wijzigen van het beleid) voorgelegd gekregen maar hebben zich nog niet uitgesproken.

De brief aan minister Bot is te vinden op www.cnv.nl. Ook staat op deze site meer informatie over de activiteiten van het CNV voor de vrijlating van de gevangen dissidenten op Cuba.

Voor nadere informatie: Janneke Brouwer, tel. 030 – 2913625; Frieda Tax, tel. 030 – 2913709 / 06 – 51723074

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer