Partnerbericht

CNV sluit gender-overeenkomst met Indonesische vakbond SBSI

Diversiteit is cruciaal
"Dit betekent dat vrouwen meer en beter vertegenwoordigd moeten zijn in de vakbeweging, met name in leidinggevende posities. Diversiteit is cruciaal voor elk bedrijf, ook als het gaat over leeftijd of religieuze achtergronden. Het is jammer als talenten over het hoofd worden gezien."

Net als in veel andere landen vormen vrouwen een grote groep van de arbeidskrachten in Indonesië. Dat komt ook tot uitdrukking in de vakbond SBSI, een partnervakbond van CNV Internationaal. Bij de SBSI bestaat 23 procent van de nationale bestuurders uit vrouwen. Opvallend is dat een aantal ‘mannenbolwerken’ (zoals bonden in de sectoren mijnbouw en elektriciteit) vrouwen als voorzitter hebben. Drie SBSI-bonden worden geleid door vrouwen. "Daar kunnen wij nog wat van leren," aldus Van Boggelen.

Nieuwe wegen voor fatsoenlijk werk
De omstandigheden voor een organisatie als de SBSI zijn moeilijk en de financiële middelen beperkt. "Toch doet de vakbond geweldig goed werk door nieuwe wegen te zoeken om toch op te komen voor fatsoenlijk werk," zegt Van Boggelen. De SBSI is een groeiende beweging. Van Boggelen verrichtte ook de opening van een nieuwe vleugel van het SBSI-kantoor in Jakarta.

  • Reageer via Twitter
  • Bert van Boggelen blogt vanuit Indonesië