De Cubaanse regering blijkt ongevoelig voor de stroom aan protesten die sinds de arrestatie van de 77 journalisten, vakbondsleiders en andere dissidenten op gang is gekomen. Het CNV vindt het tijd dat Nederland een duidelijk signaal afgeeft.
De diplomatieke aanpak van Europese landen heeft geen effect op de houding van Cuba op het gebied van mensen- en vakbondsrechten. Cuba is slechts geïnteresseerd in economische samenwerking. De Cubaanse minister van Buitenlandse zaken, Perez Roque, vertelde het onlangs nog aan Spaanse en Italiaanse ondernemers: “wat er ook op diplomatiek gebied fout gaat; de zakelijke relaties hoeven hier niet onder te lijden.” Het is nu meer dan ooit duidelijk dat de zakelijke relaties een directe steun zijn voor de Cubaanse regering. Zaken doen in Cuba kan niet zonder directe en intensieve staatsbemoeienis.

Nederland is internationaal gezien de vierde handelspartner voor Cuba. Het bedrijfsleven zou zijn invloed kunnen gebruiken om deze kwestie aan de orde te stellen. Zoals IHC Caland N.V. dat deed tijdens een bezoek aan de ambassadeur van Myanmar (het vroegere Birma) in Londen. Tijdens het gesprek uitte de directie haar grote bezorgdheid over de schendingen van de mensenrechten. Het CNV vraagt het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met investeren zolang Cuba geen voortgang maakt op de weg van economische en politieke democratisering.

Naast het opschorten van de subsidies en investeringen zou het CNV ook graag zien dat de – door de belastingbetaler opgebrachte – subsidiegelden naar Cuba openbaar gemaakt worden. Er bestaat een groot aantal regelingen om economische relaties van Nederlandse bedrijven met Cuba te bevorderen. Ook coördineert het Ministerie van LNV de agrarische handelsrelaties van Nederlandse bedrijven in Cuba. Hoewel het om een aanzienlijk bedrag gaat, is niet duidelijk hoe groot dit precies is.
CNV voorzitter Doekle Terpstra heeft inmiddels brieven gestuurd naar Minister van Buitenlandse Zaken J. de Hoop Scheffer, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking A. van Ardenne, het Nederlands-Cubaans centrum voor handelsbevordering en VNO-NCW waarin hij deze zaken verder aan de orde stelt. In het kader van de internationale vakbeweging zal het CNV in oktober tijdens het WVA- congres in Jakarta overleggen over acties op het terrein van toerisme naar Cuba.

Voor nadere informatie
Marjan Heuving, voorlichter 030-2913649/ 06 517 233 53

Kijk voor het volledige actieplan op www.cnv.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer