"Het is zeer belangrijk dat het gelukt is hier tripartiet, internationaal overeenstemming over te krijgen. Het is een duidelijke tekst die antwoord geeft op veel zorgen van werknemers", reageert Margreet Vrieling die het CNV vertegenwoordigde in de Nederlandse delegatie, tevreden.

Deze tekst kan dienen als framework binnen de G20 en de BRIC (de opkomende landen Brazilië, Rusland, India en China) voor beleidsmaatregelen binnen de landen. De woordvoerder van de werknemers spreekt van een ‘political turningpoint’.

Het werkgelegenheidspact benadrukt het belang van de arbeidsverdragen in het belang van menselijke waardigheid. Het roept op te werken aan het leggen van een ‘sociale vloer’, een basis van sociale zekerheid, die mensen beschermt en klappen opvangt. Eerdere crises leren dat die sociale vloer een belangrijke stabiliserende factor is.

Werkgelegenheid moet prioriteit krijgen. Zo niet, dan zal de groei achterblijven bij herstel van de economie. Protectionisme moet vermeden worden, evenals neerwaartse druk op lonen en verslechtering van de werkomstandigheden. Het is absurd dat in deze tijden van crisis arbeidsrechten onder druk staan. De ILO dankt haar bestaan juist aan het besef dat sociale rechtvaardigheid nodig is voor stabiliteit.

Deze conferentie van de International Labour Organisation ILO (VN organisatie voor arbeid) was anders dan anders. De urgentie wordt gevoeld dat het anders moet. Negen staatshoofden spraken de conferentie toe evenals VN secretaris generaal Ban Ki-moon via een videoboodschap. De Braziliaanse president en voormalig vakbondsleider, Lula benadrukte het belang van solidariteit als weg naar sociale ontwikkeling. De Franse president Sarkozy riep op tot ‘redelijke’ regulering, een framework for globalisation.

Het Global Jobs Pact dat vandaag is aangenomen biedt een kader. Internationaal gecoördineerde maatregelen zijn nodig. De basis voor verdere uitwerking vormt de ‘Decent Work Agenda’, het concept voor fatsoenlijk werk dat de ILO eerder lanceerde. Ook de vorig jaar overeengekomen Verklaring over "Social Justice for a fair Globalisation? biedt materiaal voor gecoördineerde maatregelen.

En, internationale coherentie is nodig. De ILO moet op gelijkwaardig niveau samenwerken met andere internationale, multilaterale organisaties. De wereld moet immers anders, aldus ook de verschillende staatshoofden. Het kan niet meer zo zijn dat de onevenwichtigheden in onze internationale economie, de enorme ongelijkheden binnen landen, de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen (ook in Nederland gaapt een inkomenskloof tussen vrouwen en mannen!), niet worden aangepakt.

Nu is het weer de beurt aan eerst de G8 dit weekend, straks de VN top en in september de G20 om dit tripartiet, internationaal gedragen document verder uit te werken en te zorgen voor uitvoering. 

Er is ligt nu vooral werk te doen op het gebied van financiering. Landen moeten de ruimte hebben om deze maatregelen te nemen. Dat betekent ook een noodzaak tot verandering van houding van het IMF en de Wereldbank. En er moet gewaakt worden voor inkrimping van de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.

Meer:  

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer