Beloofd is beloofd
In de petitie dringt de Nederlandse vakbeweging (CNV en FNV) vooral aan op het nakomen van de belofte om een permanente ILO-vertegenwoordiging toe te laten. Hierover is afgelopen juni een akkoord gesloten tussen de Colombiaanse overheid, werkgevers en werknemers. Paas: "Maar ook met deze afspraak is tot nu toe niets gedaan. Wij vinden het hoog tijd om extra druk uit te oefenen op de Colombiaanse overheid. Er moet een einde komen aan het onrecht. Tenslotte gaat het hier wel om mensenrechten." De permanente vertegenwoordiging is bedoeld om de sociale dialoog, collectieve onderhandelingen en de naleving van werknemersrechten te bevorderen.

Sociale dialoog
In de petitie benadrukt de vakbeweging daarnaast dat de Colombiaanse autoriteiten werk moeten maken van de sociale dialoog en dat er afspraken komen over de naleving van akkoorden.

Daders niet langer vrijuit
Verder wijzen de bonden erop dat er een einde moet komen aan het geweld tegen werknemers en vakbondsmensen. Daders van deze geweldsdelicten mogen niet langer vrijuit gaan.

Verdwijningen en moorden maken vakbondswerk onmogelijk
CNV-voorzitter René Paas: "Voor onze partnervakbond CGT zijn de verdwijningen en de moorden op  vakbondsmensen hun grote probleem. Volgens Julio Roberto Gomez, voorzitter van de Colombiaanse vakcentrale CGT kwamen er vorig jaar nog 70 vakbondmensen om. Daarnaast zijn er 260 met de dood bedreigd. Nog eens 56 mensen zijn willekeurig gearresteerd. "Maar juist ook de marginalisering van de vakbeweging maakt hun het werk haast onmogelijk, benadruk Paas. "Zij moeten de kans krijgen om hun werk te doen."

Geen vakbond meer over
De Colombiaanse regering wijst erop dat het aantal slachtoffers daalt. Vakbondsleider Julio Roberto Gómez reageert daarop:  "Het kan best zijn dat er over vijf jaar geen vakbondsleiders meer vermoord worden. Omdat er tegen die tijd misschien geen vakbond meer over is in Colombia. Want wie durft zijn leven en dat van zijn familie nog in de waagschaal te stellen?

Stop herstructurering zonder overleg
Tot slot verzoekt de Nederlandse vakbeweging om het stopzetten van de herstructureringen van overheidsbedrijven, totdat er goed overleg is met de vakbeweging. Ook moeten eerst de internationale werknemersverdragen – die ook door Colombia bekrachtigd zijn – nageleefd worden.

Uitzendbureaus en koppelbazen
Vakbondsleider Goméz signaleert dat Colombiaanse bedrijven steeds minder hun sociale verantwoordelijkheid nemen. Ze nemen geen vaste krachten in dienst maar werken met uitzendbureaus en koppelbazen die zich niet aan de arbeidswetgeving houden. Bovendien kampt Gómez steeds vaker met problemen bij erkenning van bonden. En het niet respecteren van het recht op CAO's en staking. Hoog tijd dat die ILO vertegenwoordiging er eindelijk komt dus.

Actie Europese vakbonden
Andere Europese vakbonden, aangesloten bij de Europese vakbondsorganisatie EVV en de mondiale organisaties WVA en IVVV, voeren deze week eveneens actie voor deze punten. De drie vakcentrales in Colombia kozen dinsdag 26 september als nationale actiedag.

http://www.cnvinternationaal.nl/

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer