De winnende Wereldvrouw, Rabiatou Serah Diallo, is recent herkozen tot algemeen secretaris van de CNTG, de belangrijkste vakcentrale in Guinee. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de lokale SER, voorzitter van de vrouwencommissie van de Afrikaanse internationale vakbeweging ODSTA en lid van de Raad van Beheer van de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) in Genève. Als weduwe en moeder van zes kinderen zet zij zich vooral in voor werkende vrouwen. "Ik ga bij ze langs in de batikweverijen en zeepmakerijen. Ik moedig hen aan om zich te verenigen. Als je samen opkomt voor je rechten, bereik je meer", liet ze weten bij haar kandidaatstelling.

Rabiatou Diallo wint met haar verkiezing tot Wereldvrouw een speciale trofee, die zij later in het voorjaar in Nederland krijgt uitgereikt. Ook mag zij samen met CNV Internationaal een project opstarten, bedoeld om vrouwen in haar land te ondersteunen bij de problemen die zij tegenkomen op het werk of in de vakbeweging. Met haar bezoek aan Nederland begint ook de nieuwe fase van de campagne 'Wereldvrouwen' van CNV Internationaal, waarin ingezoomd wordt op praktische oplossingen om de ongelijkheid te verkleinen. CNV-bestuurder Van Houdt: "CNV Internationaal wil dat meer vrouwen een kans krijgen om hogerop de carrièreladder te komen. Minister De Geus kaart dit punt al aan in de politiek, maar het geldt evenzogoed voor het bedrijfsleven en de vakbeweging. Ook wij kunnen vanuit de vakbeweging goede dingen voor vrouwen regelen, zoals betere kinderopvang en regels rond flexibele werktijden. Maar dit moeten we wel met elkaar doen."

Meer informatie over de campagne en de Wereldvrouw-verkiezing is te vinden op de speciale website: www.cnvinternationaal.nl/wereldvrouwen.

Voor nadere informatie
Frieda Tax, voorlichter CNV Vakcentrale, tel. 030 – 2913709 / 06 – 51723074
Janneke Brouwer, tel. 030 – 2913625 / 06 – 20452096

http://www.cnvinternationaal.nl/wereldvrouwen/

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer