Partnerbericht

CNV Internationaal stuurt 3.500 protestkaarten naar Colombia

Doel van het bezoek aan ambassadeur Guillermo Fernandez de Soto van Colombia was niet alleen het aanbieden van de protestkaarten en van een protestkunstwerk dat ook voor deze actie was ontworpen, maar vooral de vraag of de ambassadeur de kaarten wil doorsturen naar zijn president in Colombia. “Daarin zijn we geslaagd”, reageert CNV-voorman Doekle Terpstra die eveneens naar Den Haag was gekomen. “De ambassadeur heeft toegezegd de kaarten op te sturen, daarnaast stond hij open voor gesprek. Ofschoon we op een aantal punten sterk van mening verschillen, is de deur ook na vandaag niet dicht. We blijven met elkaar in gesprek om de situatie in Colombia te verbeteren.”

Centraal in de actie voor Colombia – die met het aanbieden van de protestkaarten officieel werd afgesloten – stond de ernst van de situatie in het Latijns-Amerikaanse land. 27 Miljoen inwoners leven onder de armoedegrens, er is een enorme werkloosheid en de informele sector groeit dagelijks. Daarnaast is geweld een van de grootste problemen. Ook bij het bezoek aan de ambassadeur kwamen de problemen ter sprake. “Mensen worden ontvoerd en vermoord, vaak krijgt de internationale gemeenschap de schuld”, zegt Julio Roberto in zijn toespraak. Zelf plukt hij daarvan eveneens de wrange vruchten. “Er zijn al 182 vakbondsleiders vermoord. Dit gaat niet ongemerkt voorbij, ook op congressen van internationale organisaties (de ILO) komt dit steeds ter sprake. Ik draai al negentien jaar mee en in al die jaren staat Colombia boven aan de lijst met gevaarlijke landen. Ik zie weinig verbeteringen.”
Ook ambassadeur Fernandez de Soto keurt de situatie af. “Iedere moord is verwerpelijk, maar ik weet ook dat er nog een lange weg is te gaan”, reageert hij op het betoog van Julio Roberto. De ambassadeur prijst het werk van de vakbondsleider, ook gelooft hij in het werk van de vakbeweging. Maar een concrete oplossing heeft hij niet paraat. “De Colombiaanse situatie is complex, de democratie is kwetsbaar. Maar ik ben blij met alle aandacht, zodat Latijns-Amerika geen vergeten gebied wordt.”

CNV Internationaal blijft de situatie in Colombia volgen. In ieder geval stuurt de afdeling de overige 2.500 protestkaarten zélf naar de Colombiaanse president. Daarnaast is de situatie in Colombia momenteel op meerdere plaatsen het onderwerp van gesprek. Op het ILO-congres deze week in Genève stond het land eveneens op de agenda. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benoemde in zijn toespraak de problemen en noemde de inzet van het CNV, die de vakbondscollega’s in Colombia in woord en daad steunt. Vakbondsleider Julio Roberto en CNV-voorzitter Terpstra zijn tevreden: “Ons doel was het vragen van aandacht, die hebben we gekregen.”